Molen Molen
Molenaardigheden

0180 Jan Jacobsz Sonnevelt
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
16 december 1705 te Heemskerk
10 augustus 1752 te Heemskerk
0360 Jacob Jansz Pronck alias Sonnevelt en 0361 Margaretha van Delden
0181 Agie Pieters Kaassenbroot
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders


0362 Pieter Pietersz Kaasenbroot en 0363 Anna Jans
Zij zijn getrouwd op 16 mei 1734 te Heemskerk

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Guurtje
Gedoopt 11 maart 1735 te Heemskerk
Overleden 5 juni 1805 te Velsen
Zij trouwde op 10 mei 1762 op het graf van Mr. Maarten van Heemskerk* met Cornelis Cornelisz Aardenburg

2. Jacob
Gedoopt 6 juni 1736 te Heemskerk
Overleden 1 januari 1798 te Heemskerk
Hij is getrouwd op 15 januari 1775 met Antje Crelis Dekker alias van der Wijl

3. Grietje
Gedoopt 22 november 1737 te Heemskerk
Overleden 23 mei 1742 te Heemskerk

4. Pieter
Gedoopt op 19 februari 1739 te Heemskerk
Overleden 26 april 1739 te Heemskerk

5. Pieter
Gedoopt op 2 augustus 1740 te Heemskerk
Overleden na 1793
Hij is getrouwd op 15 november 1767 te Heemskerk met Grietje Jans Straatjes

6. Jan
Gedoopt 9 november 1741 te Heemskerk
Overleden 20 januari 1742 te Heemskerk

7. Grietje
Gedoopt 2 april 1743 te Heemskerk

8. Jan
Gedoopt 15 november 1744 te Heemskerk
Overleden vermoedelijk 27 maart 1784 te Heemskerk
Hij is getrouwd op 12 september 1773 te Heemskerk met Duijfje Lammers Benning

9. Sijmen
Gedoopt 23 mei 1746 te Heemskerk
Overleden 2 juni 1798 te Velsen
Hij is getrouwd (1e huwelijk) op 25 juni 1775 te Heemskerk met Jannetje Hendriks Duijn
Hij is getrouwd (2e huwelijk) op 1 oktober 1786 te Velsen met Catharina Scholten
Hij is getrouwd (3e huwelijk) op 10 juli 1791 te Velsen met Jozina Blom

10. Grietje
Gedoopt 13 december 1747 te Heemskerk
Overleden 1 januari 1748 te Heemskerk

11. Arie
Gedoopt 2 mei 1749 te Heemskerk
Overleden 23 september 1819 te Heemskerk
Hij is getrouwd (1e huwelijk) met Trijntje Jacobs de Boer
Hij is getrouwd (2e huwelijk) op 19 augustus 1792 te Velsen met Teunisje Claas

*Guurtje Sonnevelt en het testament van Maarten van Heemskerk

Maarten Jacobsz van Heemskerk was een bekende kunstschilder in de 16e eeuw. Op 16 april 1558 liet hij een bijzonder testament vastleggen. Jaarlijks mochten twee bruiden geld ontvangen uit zijn erfenis. Deze bruiden moesten in Haarlem of Heemskerk zijn geboren. Haarlem was de woonplaats en Heemskerk de geboorteplaats van Maarten. In het testament werd gesproken over 'jonge maeghden menige wysen ende dickmaele wel geschapen ende gesien' en ze moesten trouwen met 'deugtsaemen jongen geselle die heure ambachten wel condich syn, die mede geen dronckaerden synde, wel geschapen ende gesien syn' Het geld dat de bruiden kregen was bestemd voor een huis, huisraad en opvoeding van de kinderen. In het testament werd tevens bepaald dat de bruiden ter nagedachtenis aan Maarten van Heemskerk moesten trouwen op zijn graf. De uitvoering van het testament was in handen van de H. Geestmeesters.
Op 23 april 1762 legden de schout en schepenen van Heemskerk een verklaring af over Guurtje Jans Sonnevelt. In deze verklaring staat dat Guurtje 'van Jonge op binnen onsen dorpe gewoont, haar altijd eerlijk vroom, en seer wel gedragen heeft gelijk Een Eerbaare Jonge dogter, ofte Maagt toestaat en behoort te doen, sonder dat zij ooijt, ofte ooijt, dat tot onser kennisse gekoomen is, van eenig kwaat is berigt geweest'. Ook op de bruidegom viel niets aan te merken blijkt uit de verklaring.
Op 10 mei 1762 vond het huwelijk plaats op het graf van Mr. Maarten van Heemskerk in de Grote kerk van Haarlem. Op dezelfde dag kreeg het pasgetrouwde echtpaar een bedrag van 44 gulden, 18 stuivers en 8 penningen uit de erfenis van de kunstschilder.
Hoewel de bepalingen uit het testament eeuwigdurend waren, was Guurtje een van de laatsten. Na haar volgden nog drie bruiden die op deze manier trouwden.