Molen Molen
Molenaardigheden

0258 Cornelis Cornelisz Cramer
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
Dirkshorn?
27 augustus 1725 te Nieuwe Niedorp
0259 Trijn Jans
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
Niedorp?
omstreeks 1705 te Nieuwe Niedorp
Zij zijn getrouwd op 27 augustus 1684 te Nieuwe Niedorp

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Cornelis
Geboren omstreeks 1690
Overleden tussen 1705 en 1710 te Nieuwe Niedorp

2. Dirck
Geboren omstreeks 1695
Hij is getrouwd (1e huwelijk) op 2 juli 1719 te Nieuwe Niedorp met Geertje Dirks
Hij is getrouwd (2e huwelijk) op 20 september 1733 te Nieuwe Niedorp met Trijntje Pieters Nijptangh

3. Trijntje
Geboren omstreeks 1695
Overleden na 1730
Zij is getrouwd (1e huwelijk) op 1 januari 1718 te Nieuwe Niedorp met Jacob Claesz Kieft
Zij is getrouwd (2e huwelijk) op 11 juni 1730 't Velt met Jacob Jansz

4. Maartje
Geboren omstreeks 1700
Overleden 9 april 1776 te Winkel
Zij is getrouwd op 18 november 1725 te Winkel met Jan Reijersz Molenaar

Cornelis Cornelisz Cramer (2e huwelijk) en Maertje Jans Mecken

Zij zijn getrouwd omstreeks 1705

 

Allerlei

Cornelis was marktschipper van Niedorp op Amsterdam en koopman van vee.
In 1693 ontving hij van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bedrag van 3 gulden en 18 stuivers voor vracht van een molenreef en schutten van Saandam.

Cornelis kocht op 11 februari 1701 de helft van een huis op de Laagzijde in Nieuwe Niedorp van Adriaan Jansz Langedijck. De koopsom was 15 gulden per jaar, te betalen zo lang als Maertjen Cornelis Mulders uit Winkel leeft. Voorwaarde was dat Cornelis het als een pakhuis zou gebruiken en niet mocht verhuren. Hijzelf of zijn kinderen mochten wel in het huis gaan wonen, maar mochten er geen "kramerije, winckelneringe, slotemakerije ofte smitterije" in beginnen. Ook mocht Cornelis het halve huis gedurende zijn leven lang niet verkopen. Zijn erfgenamen mochten dat wel na zijn dood.

Op 2 mei 1703 kocht Cornelis voor 17 gulden een akker zaadland van 7 snees aan de Oosterweg, en een akker zaadland genaamd De Cromacker, gelegen in de Costverloren polder. Deze akker was ongeveer 13 snees.

Op 19 november 1705 verklaarde Cornelis bij de weesmeesters dat hij van plan was een tweede huwelijk aan te gaan. De erfenis van zijn eerdere vrouw Trijn Jans voor haar vier kinderen Cornelis, Dirck, Trijntje en Maartje werd toen vastgelegd. Het betrof een half huis, erf en boomgaard in de Nieudorper boomen, de helft in onderstaande landerijen en een bedrag van 200 gulden. Het huis en de landerijen waren in gezamenlijke eigendom met Sijmon Doctor.

De landerijen:

  1. een stuk groedland groot in het geheel 6 geerzen 6 snesen, gelegen bij het voornoemde huis belend de comparant (Cornelis Cramer) ten oosten
  2. een stuk groedland groot in het geheel 8 geerzen 9 snees, gelegen ten westen van het voornoemde stuk
  3. een stuk boschland gelegen aan de Westerwegh, groot in het geheel 7 geerzen 6 snesen, belend Jan Schoenmaker c.s. ten zuiden, voornoemde weg ten oosten
  4. een akker zaadland groot in het geheel 6 snesen, gelegen aan de westerwegh belend burgemeesters Bosschen ten zuiden en noorden
  5. een akker zaadland groot in het geheel 20 snees gelegen als voren belend Mr. Gerrit Schermer ten oosten, voornoemde weg ten zuiden
  6. een akker zaadland groot in het geheel 13 snesen gelegen in ’t Sand onder deze banne belend Langeboers erven ten noorden

Op 4 december 1706 gaf Cornelis volmacht aan Cornelis Langedijck, 'solliciteur', wonende te Amsterdam, om alle schulden die Cornelis in Amsterdam had uitstaan, in te vorderen. De volmacht werd door de notaris in Nieuwe-Niedorp vastgelegd. Cornelis Cramer werd hierbij marktschipper van hier op Amsterdam, en koopman van koeien, kalveren, schapen, varkens etc. genoemd.

Handtekening van Cornelis CramerDe handtekening van Cornelis.

Cornelis en Maartje lieten op 7 maart 1710 hun testament vastleggen door de notaris uit Nieuwe Niedorp. De ondertekening vond plaats in het huis van Jan Willemsz Snevert.
Mocht Cornelis als eerste overlijden, dan zou Maartje een bedrag van 600 gulden erven, en daarnaast de meubelen die zij ten huwelijk had gebracht. Dat waren het beste bed met toebehoren, 5 kussens, 2 koperen ketels, 2 metalen potten, een kast en kist met het linnen daar in gemerkt met de letters M.J., al haar kleren, 2 zwarte (lettere)? houten stoelen, en twee tinnen schotels.
Verder stelde Cornelis tot zijn enige erfgenamen aan zijn drie kinderen uit zijn eerdere huwelijk (Dirk, Trijntje en Maartje).
Maartje stelde Cornelis aan tot haar erfgenaam. De kinderen van haar broer zouden haar landerijen op het eiland Wieringen erven.

Op 19 januari 1713 verkocht Cornelis zijn damschuit met toebehoren voor 750 gulden. De kopers moesten 200 gulden meteen betalen, 100 gulden met kerstmis 1713, en vervolgens elk jaar met kerstmis 100 gulden. De laatste termijn was 50 gulden. Speciale voorwaarde was dat Cornelis nooit meer een vaartuig mocht kopen of huren om van Nieuwe Niedorp op Amsterdam te varen.

Cornelis kocht regelmatig land in die periode.
Op 27 april 1711 kocht hij van Joncker Willem van Egmont van der Nieuwburg een stuk groedland van 6 geerzen, 8 roede en 6 voet voor 650 gulden contant. Het was gelegen in de Oosterpolder binnen 't Pad achter de huizen.
Op 17 mei 1712 kocht hij van dezelfde persoon een stuk groedland van negen geerzen voor 350 gulden contant. Dit land was genaamd Johannesven en was gelegen boven 't Pad.
Op 2 april 1721 kocht hij voor 80 gulden een stuk groedland van 9 snees en een akkertje zaadland van 7 snees en 10 roeden, beide gelegen in de Niedorper boomen in Costverloren polder.
Op 13 juni 1722 kocht hij 2 geerzen en 3 snesen in een stuk groedland gelegen in de Niedorper boomen voor 168 gulden en 15 stuivers.
Op 28 augustus 1723 kocht hij een stuk zaadland van 6 geerzen, gelegen boven 't Pad voor 100 gulden.
Op 23 februari 1725 kocht hij een stuk groedland van ongeveer 9 geerzen groot, gelegen binnen 't Pad voor 1.255 gulden. Deze koopsom betaalde Cornelis in 4 jaarlijks gelijke termijnen, voor het eerst op 1 mei 1725.
Op 22 april 1724 komen we een laatste levensteken van Cornelis tegen, want op die dag liet hij weer een testament vastleggen. De inhoud van het testament staat beschreven bij het verhaal van zijn dochter Maartje en schoonzoon Jan Reijersz Molenaar.