Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen Jan Pietersz Molenaar

 

15 april 1802

Ik ondergeteekende Jan Pietersz Molenaar, woonende te Warmenhuizen, bekenne ontvangen te hebben van Jan Pietersz. Bakker en Jacob Strooper, als voogden over mijne kinderen in Huwlijk verwekt bij mijne overledene Huijsvrouw Pietertje Haarlem, Een zomma van vijfentwintig gulden, welke zomma gemelde mijne kinderen competeeren, uit hoofde van de verkoop van twee obligatiën op Surinaamen belove dierhalven gemelde vijfentwintig guldens, wederom, wanneer mijne genoemde kinderen meerderjarig zijn geworden, als dan aan dezelve te zullen restitueeren en voldoen verbinde daar voor mijn persoon en goederen als naar Rechten.
in oirconde der waarheid, en in presentie van Jan Habbe en Martinus de Moor als Weesmeesteren van Warmenhuizen, Crabbendam en Schoorldam getekend, den 15 April 1802.

Jan Molenaar / Martinus De Moor / Jan Habbe

(Oud Rechterlijk Archief Warmenhuizen, inventarisnummer 6020)