Molen Molen
Molenaardigheden

0066 Cornelis Jacobsz Zut alias Roos
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
1 maart 1743 te Oudkarspel
28 september 1809 te Oudkarspel
0132 Jacob Pietersz Sut en 0133 Aagje Jacobs Roos alias Keeltjes
0067 Aafje Aarjens Vijgh
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders

23 januari 1778 te Oudkarspel
0134 Aarjen Willemsz Vijg en 0135 Aagje Jans Hoogeboom
Zij zijn getrouwd op 22 april 1769 te Langedijk.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Arij
Gedoopt 14 maart 1770 te Oudkarspel
Overleden voor 1809, vermoedelijk 7 mei 1795 te Langedijk*

2. Aagje
gedoopt 18 oktober 1771 te Oudkarspel
overleden 20 maart 1840 te Warmenhuizen
Zij is getrouwd op 8 januari 1804 te Warmenhuizen met Jan Pietersz Molenaar

3. Lijsbet
Gedoopt 26 mei 1773 te Oudkarspel
Overleden 4 juni 1805 te Schermeer, gemeente Alkmaar
Zij is getrouwd op 7 mei 1803 (R.K.) te Alkmaar met Arie Jansz Swerver

4. Jacob
Gedoopt 26 januari 1775 te Oudkarspel
Overleden 7 augustus 1775 te Langedijk

5. Immetje
Gedoopt 22 februari 1777 te Oudkarspel
Overleden 18 mei 1856 te Oudkarspel
Zij is getrouwd op 10 februari 1805 te Niedorp (R.K. 't Velt) met Jan Jansz Dignum

 

Cornelis Jacobsz Zut (2e huwelijk) en Antje Harmens Schouten

Getrouwd op 10 september 1779 te Oudkarspel

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Trijntje
Gedoopt 21 september 1780 te Oudkarspel
Overleden 18 april 1815 te Oudkarspel

2. Aagje
Gedoopt 11 juli 1783 te Oudkarspel
Overleden 25 februari 1845 te Medemblik
Zij is getrouwd op 6 mei 1810 te Langedijk met Jacob Ligthart

3. Jacob
Gedoopt op 2 december 1785 te Oudkarspel
Overleden 14 september 1805 te Oudkarspel

4. Pieter
Gedoopt 18 december 1788 te Oudkarspel
Overleden 29 augustus 1860 te Oudkarspel
Hij is getrouwd op 2 september 1810 te Oudkarspel met Sijtje Zuijdam

5. Antje
Gedoopt 13 augustus 1891 te Oudkarspel
Overleden 1 maart 1847 te Oudorp
Zij is getrouwd op 1 mei 1814 te Harenkarspel met Jan Beneden

6. Crelis
Gedoopt 11 november 1793 te Oudkarspel
Overleden 3 juli 1810 te Oudkarspel

7. Arien
Gedoopt 16 februari 1796 te Oudkarspel
Overleden 21 april 1826 te Oudkarspel
Hij is getrouwd op 28 april 1816 te Oudkarspel met Antje Schuijt

8. Jan
Gedoopt 27 oktober 1799 te Oudkarspel
Overleden 13 juni 1858 te Zuid-Scharwoude
Hij is getrouwd (1e huwelijk) op 2 november 1817 te Oudkarspel met Jannetje Bakker
Hij is getrouwd (2e huwelijk) op 17 mei 1829 te Oudkarspel met Trijntje Weel

9. Dirk
Gedoopt 1 februari 1802 te Oudkarspel
Overleden 4 april 1805 te Oudkarspel

Weeskamer

Handtekening van Cornelis Op 4 april 1780 bewees Cornelis Jacobsz Zut bij de weeskamer de erfenis van zijn vier minderjarige kinderen na het overlijden van hun moeder Aafje Vijg. Het bedrag was 200 gulden, dus voor elk kind 50 gulden. De vier kinderen waren Arien oud 10 jaar, Aagtje 9, Lijsbeth 7 en Immetje oud 4 jaar. Cornelis ondertekende hierbij met de familienaam Roos (zie afbeelding)

*Op 10 maart 1796 werd bijgeschreven dat bovengenoemde Aagtje was overleden en haar erfdeel verdeeld werd over de overige kinderen en haar vader. In de overlijdensregisters werd het overlijden van Aagtje op 7 mei 1795 aangegeven. Dit kan echter niet kloppen, want zowel Aagje als haar halfzus met dezelfde naam leefden nog in latere jaren. Omdat Arien vernoemd werd in 1796 en zijn naam qua klank lijkt op die van Aagje, ga ik er van uit dat 7 mei 1795 de overlijdensdatum van Arien moet zijn (en niet van Aagje).

Onroerend goed

Nadat Aafje Vijg in 1778 was overleden, hertrouwde Cornelis Zut met Antje Harmens Schouten. Haar ouders waren net overleden en op 30 januari 1780 werd de boedel van Harmen Schouten en zijn vrouw Trijntje Cornelis Kint verdeeld onder de zes kinderen. Cornelis en Antje erfden een huis en erf in de Diepsmeer met nog 30 geerzen en 6 snesen weiland daarbij. Verder erfden ze een stuk weiland aan de Somersloot onder Noord-Scharwoude van 10 geerzen en 9 snesen, en nog 63 snesen zaadland gelegen ten zuiden van de nieuw gespoten sloot ten oosten van de Diepsmeer. Ook de andere kinderen erfden een huis en veel land. De huizen waren vermoedelijk, net als nu nog, naast elkaar gelegen. Het huis aan de noordzijde was van Cornelis en Antje.
Op 15 juli 1780 leenden Cornelis en Antje een bedrag van 1.000 gulden van Aaltje Romeijn, weduwe van Cornelis te Noor, wonende te Alkmaar. Cornelis en Antje woonden in de Diepsmeer onder Oudkarspel. Tot zekerheid voor de terugbetaling verbonden zij hun huis en erf met 16 morgen land in de Diepsmeer. De rente was 3,5 procent per jaar.
Cornelis en Antje lieten op 25 september 1780 hun testament opmaken bij de schepenen van Oudkarspel. Zij stelden elkaar en hun kinderen tot erfgenaam. Mocht Cornelis eerder overlijden dan zou de erfenis van zijn voorkinderen blijven berusten onder Antje, die de kinderen dan moest opvoeden en grootbrengen.
In de loop der tijden kocht Cornelis er af en toe nog wat land bij, zoals op 30 april 1784. Hij kocht toen een akker zaadland voor 40 gulden van Pieter Noordwest. Het land was 11 snees groot en gelegen aan de Diepsmeer.
Op 11 februari 1790 kocht hij voor 60 gulden twee akkers zaadland die samen 2 geerzen en 2 snees groot waren. Verkoper was Pieter Groen uit Oude Niedorp.

DiepsmeerOp deze foto de plek waar Cornelis en Antje woonden. Het perceel was gelegen aan de rand van de Diepsmeer. Nu loopt aan de oostkant de N245 en ligt het recreatiegebied Geestmerambacht aan de zuidzijde.
©2009 Eigen foto

Nadat Antje Harmens Schouten op 23 juni 1822 overleed, gingen haar kinderen over tot openbare verkoop van het huis en de landerijen die hun moeder naliet. De verkoop vond plaats op 27 november 1822 in het huis te Brederode, een herberg in Oudkarspel waar Klaas Hogeboom kastelein was. De lijst van te verkopen landerijen was lang. Maar liefst 33 percelen werden geveild.