Molen Molen
Molenaardigheden

0068 Jan Cornelisz Bijl
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders

1 mei 1794 te Bergen NH (Oostdorp)
0069 Geertje Jacobs de Jong
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
1 januari 1744 te Obdam (geboren te Hensbroek)
30 april 1790 te Bergen NH
0138 Jacob Maartensz de Jong en 0139 Maartje Pieters Koomens
Zij zijn getrouwd op 8 januari 1775 te Bergen.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Cornelis
Gedoopt 2 november 1775 (RK) te Bergen NH
Overleden 19 februari 1824 om 10:00 te Bergen NH
Hij is getrouwd (1e huwelijk) op 1 september 1811 te Bergen NH met Jannetje Jans Bakkum
Hij is getrouwd (2e huwelijk) op 23 april 1815 te Bergen NH met Grietje Pieters de Jong

2. Jacob
gedoopt 29 september 1777 te Bergen NH
overleden 17 augustus 1832 te Bergen NH
Hij is getrouwd op 14 mei 1809 te Bergen NH met Antje Schee

3. Claas
Gedoopt 16 april 1779 (RK) te Bergen NH
Overleden 4 juni 1837 om 14:00 te Bergen NH
Hij is getrouwd op 12 januari 1806 (RK) te Bergen NH met Trijntje Arisse van Duijn

4. Maartje
Gedoopt 21 oktober 1782 (RK) te Bergen NH
Overleden 1 april 1817 te Zaandam
Zij is getrouwd op 5 juli 1812 te Zaandam met Willebrord van Westerop

Huwelijk Jan en GeertjeDe huwelijksinschrijving van het kerkelijk huwelijk van Jan en Geertje:

Het dagelijkse leven van de familie Bijl

Rond 1790 huurde Jan Bijl een huismanswoning (boerderij) op Oostdorp in Bergen en landerijen in diverse polders. Met kerstmis 1790 betaalde hij voor een jaar huur een bedrag van 315 gulden, en met kerstmis 1791 hetzelfde bedrag aan de weeskinderen van Arie Jacobsz Burger en Maartje Pieters Oldenburgh.
In Heerhugowaard was hij voor de helft eigenaar van een boerderij met landerijen. Dit blijkt uit de rekeningen die zijn opgemaakt na zijn overlijden ten behoeve van zijn weeskinderen.
In 1790 was Geertje Jacobs al overleden, en op 1 mei 1794 overleed na een ziekte ook Jan Bijl. Hun weeskinderen kregen als voogden Klaas Reiniertsz Groot en Pieter Jacobsz de Jong.
De rekeningen in het weesboek geven een beeld van het dagelijkse leven:

Ontvangsten:

1 mei 1794 Contant geld gevonden in het sterfhuis
Verkochte huisraad, paard en wagen etc.
vier lammeren verkocht in Alkmaar (minus schuitvracht)
Jacob Swaan, kostgeld van een schaap en arbeidsloon
Johannes Klanker voor vrachtloon met het oprijden van hout door Jan Bijl
Laurens Zonneveld, voor de minderjarige Klaas Bijl, verdiend arbeidsloon in het duin
Jacob Aldertsz, huur (minus kosten) van een huismanswoning en landerijen in Heerhugowaard, verschenen kerstmis 1793
Jan Kort wegens koop van 556 takkenbossen
Jan Maartensz wegens koop van een kas en een partij brandhout
De weduwe van Leendert Blom voor haar zoon Douwe Blom wegens koop van een wagen van Jan Bijl voor 50 gulden
2 februari 1795 Een jaar loon verdiend door de minderjarige Klaas Bijl
Renstant van de door Douwe Blom van Jan Bijl gekochte wagen
Gift of geschenk aan de minderjarige
Huur van de voornoemde plaats in Heerhugowaard (minus kosten en reparatie) verschenen kerst 1794
2 februari 1796 Een jaar dienstloon van Klaas Bijl

Totaal ontvangsten
HFL

6,50
217,90
24,18
10,75
0,85
2,95

29,41
19,44
3,00

25,00
14,00
25,00
4,00

84,45
18,00

485,43

Uitgaven

Belasting op het begraven van Jan Bijl
Kinderen van Jacob Buuren, een jaar rente (3 procent) op een hypotheek van 800 gulden op voornoemde halve plaats in Heerhugowaard
Jan Ivangh voor het schrijven van biljetten voor het te verkopen goed
Arie Oldenburg voor het omroepen van de genoemde verkoping
Jan Ivangh voor het inventariseren van de boedel na het overlijden van Jan Bijl
Laurens Zonneveld, voorschot op de begraftenis etc. en huisvesting gedurende de ziekte van Jan Bijl
Cornelis Mooij voor geleverde goederen aan Jan Bijl
Jan Mooij, restant huishuur, verschenen mei 1794
Maarten Timmer, was- en naailoon van Jan Bijl en oppassen
Steven Karshoff voor het maken van enige glazen
Dirk Peperkamp, smid voor verricht smeedwerk in 1794
Dirk Punt, timmerman voor het maken van de kist voor de overledene
Johannes Klanker, geleverde winkelwaren
Jacob Swaan, biersteker voor levering van bier aan Jan Bijl over 1792, 1793 en 1794 en vlees
Weduwe Koorn, zilversmid te Alkmaar wegens koop van een paar gouden knopen voor Klaas Bijl (minus enig oud zilver)
C.G. Post Opdam, vergoeding voor een door hem van Jan Bijl gekochte vaars of Gelde koe die later bleek te moeten kalven wat op een "ontijdige" tijd gebeurde
Aan medevoogd Pieter Jacobsz de Jong, koop van benodigde kleren voor de dochter van Jan Bijl
Laurens Zonneveld voor het maken en oprijden van takkenbossen
Jan Schenk, ook voor het maken van takkenbossen
Dirk Molenaar, idem
1 februari 1794 Klaas van Lienen, schoolmeester 1/4e jaar onderwijs en schoolbenodigdheden
Jacob Gorter, koop van een zak pelmeel
Jan Kort, bakker, bakloon, levering van brood, o.a. op de begrafenis
Jan Kort, voorschot aan Jan Bijl op een der houtveilingen
Dirk Kooij, teruggaaf van een voorschot aan Jan Bijl, en landhuur
weduwe van Leendert Blom voor geleverde winkelwaren
Cornelis Latenstijn, restant kostgeld van een paard van Jan Bijl na aftrek van een door hem van Jan Bijl gebruikte wagen
C. Harmeijer, geleverde kousen voor Klaas Bijl in 1794
30 december 1794 Jan Marcus, kleermaker, levering van enige kleren voor Klaas Bijl in 1794
Voorschot strijkgeld met het veilen van een paard
Idem met het veilen van de wagen
9 januari 1795 Gerrit Slisker, levering van een paar schoenen
Aanschaf benodigdheden voor Gerrit Bijl, en aan hem uitkeren van een wekelijks zakgeld
8 februari 1795 Cornelis Hovenier, voorschot naailoon voor Klaas Bijl
5 april 1795 Tijmon Schipper, schoenmaker, levering van een paar nieuwe schoenen, en lappen van een paar oude
8 mei 1795 Kinderen van wijlen Jacob Buuren, een jaar rente (3 procent) over 800 gulden hypotheek op hun plaats in de Waard
24 mei 1795 Jan Baas, levering van linnen en boeselgoed in 1795
16 juni 1795 Jan Hendrik, levering van een paar kousen
16 juli 1795 Tijmen Schipper, levering van een paar schoenen voor Klaas Bijl
1 augustus 1795 J. Schoonhoven, levering van een paar kousen
5 september 1795 Aan medevoogd Pieter Jacobsz de Jong, een jaar onderhoud van Trijntje Bijl, nl. voor de aankoop van kleren en benodigdheden voor 1795
18 september 1795 weduwe van Teunis de Leeuw, levering van blauw gestreept en knopen
7 oktober 1795 Tijmon Schipper, schoenmaker, voor het lappen van schoenen van Klaas Bijl
9 oktober 1795 weduwe van Teunis de Leeuw, levering van gestreept, knopen
15 oktober 1795 Jan Dirksz Marcus, kleermaker voor het maken van kleren voor de minderjarige
1796 Voogd Klaas Groot voor zichzelf, de helft voorschot Klaas Bijl
5 februari 1796 Tijmon Schipper, levering van een paar nieuwe schoenen in 1795
5 februari 1796 Cornelis Kollmer, naailoon van en voor Klaas Bijl
27 februari 1796 weduwe van Teunis de Leeuw, geleverd gestreept en linnen
7 maart 1796 een jaar rente over de hypotheek op de plaats in Heerhugowaard
11 maart 1796 Jan Dirksz kleermaker voor arbeidsloon en voorschot van Klaas Bijl
11 maart 1796 J. Cleeff, zilversmid, een paar oude gespen geruild voor nieuwe
23 april 1796 de weduwe van Teunis de Leeuw, levering van linnen en halsdoek
8 mei 1796 Tijmon Schipper, levering van een paar schoenen voor Klaas Bijl
1 juni 1796 J. Baas, jekkies bommesij en knopen voor de minderjarige
C. Harmeijer, levering van kousen
Salaris voogden 1 mei 1794 tot mei 1796, drie gulden per jaar per voogd
Weesmeesters, opnemen en sluiten van deze rekening
Secretaris voor het schrijven van deze rekening

Totaal uitgaven
HFL

3,45

24,00
0,80
0,60
2,90

15,56
0,60
1,40
25,85
1,25
1,80
9,40
1,20
19,75

6,45

6,00

25,50
4,40
1,50
0,90
1,10
3,30
29,25
3,00
1,13
2,32

1,00
2,20
7,87
1,20
1,40
2,40
9,62
6,30

2,28

24,00
4,01
0,60
2,10
0,75

30,00
3,30
0,25
1,40

4,63
11,45
2,10
6,50
3,05
24,00
1,10
3,20
2,90
2,15
18,65
3,55
12,00
3,00
9,00

401,37

Het saldo van ruim 84 gulden bleef Klaas Groot bewaren.
Wat opvalt is dat met name de uitgaven voor Klaas Bijl zijn verantwoord, en niet van de andere minderjarige kinderen. Mogelijk had elke voogd zijn eigen administratie. Bovendien lijkt het er op dat er nog meer kinderen waren dan bovengenoemde vier kinderen, want ook Gerrit en Trijntje Bijl worden genoemd.