Molen Molen
Molenaardigheden

0080 Jan Pietersz Opdam
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
23 oktober 1760 te Wimmenum
31 juli 1826 te Bergen NH
0160 Pieter Ariensz Opdam en 0161 Grietje Jans Roskam
0081 Jannetje Cornelis Stet
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders

17 september 1789 te Wimmenum
0162 Cornelis Klaasz Stet en 0163 Maartje Kluiter
Zij zijn getrouwd op 13 september 1788 te Castricum.

 

Kind uit dit huwelijk:

1. Pieter
gedoopt 10 september 1789 te Wimmenum
overleden 26 februari 1836 te Bergen NH
Hij is getrouwd op 11 juni 1809 te Egmond-Binnen met Guurtje Oldenburg

 

Jan Pietersz Opdam (2e huwelijk) en Barbara Louris Brasser

Getrouwd 15 mei 1796 (R.K.) te Egmond Binnen

Kind uit dit huwelijk:

1. Grietje
Gedoopt 29 mei 1807 te Egmond-Binnen (geboren te Wimmenum)
Overleden 22 juni 1807 te Wimmenum

In 1798 lieten Jan Pietersz Opdam en Barbara Louris Brasser hun testament opmaken bij een notaris in Alkmaar. Jan stelde zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, zijn huidige vrouw, en de kinderen die nog geboren zouden worden uit zijn tweede huwelijk aan als zijn erfgenamen. Barbara stelde haar man Jan Pietersz Opdam aan als erfgenaam. Mocht Barbara kinderloos overlijden en haar ouders nog in leven zijn, dan zouden haar ouders de legitieme portie erven. De langstlevende zou de kinderen grootbrengen. Jan stelde Pieter Ariensz Winder en Arie Cornelisz Stet aan tot voogden over zijn zoon uit zijn eerste huwelijk.

Jan was samen met zijn zus en zwager eigenaar van een boerderij en ruim 22 morgen land in de Egmondermeer. Zij hadden dit geërfd van hun vader Pieter Opdam. Vermoedelijk verhuurden zij de boerderij. In 1785 was in ieder geval sprake van verhuur. De huurder was toen Hermanus van Hunteren.
Na het overlijden van zijn zus kocht Jan in 1804 de helft van zijn zwager zodat het geheel van deze boerderij en het land in zijn eigendom kwam. De koopsom was 1.500 gulden. Niet lang daarna, in 1806 verkocht Jan de boerderij (genaamd Engeland) en de landerijen voor 3.000 gulden.

In juni 1807 gaf Jan eerst het overlijden aan van zijn vrouw Barbara Louris Brasser, en niet lang daarna van zijn kind Grietje.