Molen Molen
Molenaardigheden

0084 Cornelis Roozendaal
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
24 augustus 1759 te Warmenhuizen
17 september 1799 te Warmenhuizen
0168 Cornelis Pietersz Roosendaal en 0169 Grietje Cornelis Blankendaal
0085 Jannetje Stet
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
omstreeks 1757 te Warmenhuizen
23 mei 1825 te Warmenhuizen
0170 Simon Cornelisz Stet en 0171 Dieuwertje Poulussen
Zij zijn getrouwd op 13 januari 1784 te Warmenhuizen.

 

Kinderen:

1. Cornelis
gedoopt 15 mei 1785 te Warmenhuizen
overleden 15 juni 1853 te Groet (Schoorl)
Hij is getrouwd 19 september 1813 te Schoorl met Trijntje Roosloot

2. Dieuwertje
Gedoopt 28 oktober 1786 te Warmenhuizen
Overleden 27 juni 1815 om 19:00 te Warmenhuizen
Zij is getrouwd op 15 mei 1808 te Warmenhuizen met Pieter Daan

3. Margaretha
Gedoopt 5 maart 1788 te Warmenhuizen
Overleden 8 februari 1821 te Schoorl
Zij is getrouwd (1e huwelijk) op 9 februari 1812 te Schoorl met Hendrik Hoogewegen
Zij is getrouwd (2e huwelijk) op 4 mei 1820 te Schoorl met Pieter Blankendaal

4. Joanna
Gedoopt 13 april 1790 te Warmenhuizen
Overleden 6 juli 1793 te Warmenhuizen

5. Simon
Gedoopt 25 december 1792 te Warmenhuizen
Overleden 9 februari 1853 om 19:00 te Warmenhuizen (huisnummer 89)
Hij is getrouwd op 3 mei 1818 te Warmenhuizen met Aagje Schotten

6. Antje
Gedoopt 8 oktober 1798 te Warmenhuizen
Overleden 25 maart 1845 om 15:00 te Groet (gemeente Schoorl)
Zij is getrouwd op 20 april 1826 te Groet met Jan Driessen

Nalatenschap

Na het overlijden van Jannetje Stet in 1825 werd de boedel verdeeld onder de kinderen Cornelis, Simon, en Antje Rosendaal en Pieter Daan als vader over de kinderen van de inmiddels overleden Dieuwertje Rosendaal, elk 1/4e deel.
Het ouderlijk huis, waar Simon was blijven wonen bevond zich in Warmenhuizen en had huisnummer 89. Kort na het overlijden van Jannetje, bij de invoering van het kadaster, werd het perceel sectie B nummer 65 genoemd. Het was gelegen op de plek waar nu de Cocobar staat.
In het huis bevond zich het volgende:

Omschrijving
Twee bedden met toebehoren
Twee kasten
Acht stoelen
Twee koperen ketels
Een klok
Twee tobbens
Een (beugel)? en treeft
een gortlade
Een koffijkan
Een theeketel
Een zoutkist
Een schenkketel
Twee tafels
Een tang
Een spiegel
Twee emmers
Enige potten en pannen en verder aardewerk
Enig koper en tin
Een partij brandhout
Een partij rommeling
Wat vrouwenkleren en linnen
Contant geld
Twee schopen
Vijf hennen en een haan

Totaal
Bedrag in HFL
8,00
3,00
2,00
3,00
5,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
0,30
1,00
0,20
0,20
0,50
5,00
5,00
2,00
3,00
7,00
nihil
8,00
1,50

58,70

Papieren:

  1. Afschrift van een testament van Jannetje Stet gedateerd 5 juni 1822
  2. Afschrift van een acte van bewijs gedateerd 10 april 1800 gepasseerd voor de weesmeesters van Warmenhuizen na het overlijden van Cornelis Roozendaal. Hierin werd bewezen een stuk weiland van een bunder en ongeveer 47 roede.
  3. Een renteloze onderhandse obligatie gedateerd 31 maart 1823, restwaarde 1.090 gulden ten gunste van de overledene en ten laste van Pieter Blankendaal.

Hoewel er geen papieren van waren behoorde volgens zoon Simon ook het volgende tot de nalatenschap:

  1. Een huis en erf te Warmenhuizen, genummerd 89, belend Meijert Kunis ten noorden en Arien Lievendag ten zuiden;
  2. een stukje weiland te Warmenhuizen, groot ongeveer 59 roede, belend Lourens Maas ten westen en de weduwe van Gerrit Jewis ten zuiden;
  3. een stukje weiland te Warmenhuizen, groot ongeveer 44 roede, belend Cornelis Blankendaal ten zuiden en de Heerevaart ten noorden en westen;
  4. een stukje weiland te Oudkarspel, groot ongeveer 34 roede, belend de kinderen van Reijer van Baar ten oosten en Jan Hoogeboom ten westen;
  5. een twintigste gedeelte in een stuk weiland van 1 bunder en ongeveer 47 roede, belend de erve Pieter Poland ten zuiden en Abraham Borst ten noorden. Pieter Blankendaal uit Schoorl had het vruchtgebruik van dit land.
Schulden:
Simon Roozendaal
Jan Lingerak, als broodbakker, over de jaren 1822 t/m 1825
Jan van der Molen, als timmerman
Meijert Kunis, als winkelier en anderszins
Manus de Nijs, als schoenmaker
Arie Jonker als schuitenmaker
Hendrik Koppers als chirurgijn
Gemeentebelasting Warmenhuizen over 1824
Begrafeniskosten

Totaal


Vorderingen:
Pieter Blankendaal (zie hierboven)
Meijert Kunis

Totaal
HFL
400,00
206,00
110,20
74,70
7,50
5,35
4,55
23,45
28,50

860,251.090,00
32,00

1.122,00