Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Inleiding

Op deze pagina geef ik een algemeen overzicht van de door mij gebruikte bronnen. Meer gedetaileerde bronvermeldingen zijn via het submenu linksboven te bereiken.

Bevolkingsregister, burgerlijke stand en DTB (doop- trouw- en begraafboeken)

Voor diegenen die al onderzoek gedaan hebben naar hun familiegeschiedenis vertel ik hier waarschijnlijk niets nieuws. Over de periode 1850 tot 1939 kan per gemeente in het bevolkingsregister gevolgd worden wie waar woonde. De burgerlijke stand, die in 1811 werd ingevoerd registreert de geboorte- huwelijks- en overlijdensgegevens van elke persoon in Nederland. Voor 1811 registreerden de DTB-registers deze gegevens. Deze waren ofwel door de overheid (belastingheffing), ofwel door kerkelijke gemeentes opgesteld. Op de site van voorouders.net kunt u hier meer over lezen (zie links). Daar staat o.a. stap voor stap beschreven hoe u een stamboomonderzoek kunt uitvoeren.

In de regio Alkmaar (alle gemeentes waarvan de archieven zijn ondergebracht in het Regionaal Archief Alkmaar) heb ik steeds de originele documenten geraadpleegd van het bevolkingsregister, de burgerlijke stand en de DTB. In de resterende gemeentes in Noord-Holland heb ik deze gegevens soms in het Noordhollands archief geraadpleegd, soms via internet, en soms van derden gekregen. Sommige gegevens heb ik overgenomen van bidprentjes van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De voorouders van mijn moeder komen voornamelijk uit Noord-Brabant. Toen er nog geen internet was, ben ik een paar keer naar Noord-Brabant geweest om in de archieven van Bergen op Zoom en Den Bosch (toen Rijksarchief, nu BHIC) te zoeken. De meeste gegevens van deze tak van de familie heb ik echter later via internet opgezocht. Mijn voorkeur gaat hierbij natuurlijk uit naar scans van de originele documenten, iets wat steeds vaker voorhanden is.

Notariële en rechterlijke archieven

Deze bronnen gebruikte ik meestal als ik wat dieper op de levensloop van mijn voorouders wou ingaan, of als de DTB registers onvoldoende informatie gaven. Daar waar ik gebruik heb gemaakt van deze bronnen heb ik deze specifiek toegelicht.
In de notariële archieven van na 1811 trof ik meestal testamenten, boedelbeschrijvingen en overdrachten van onroerend-goed aan. Voor 1811 vaak ook getuigenverklaringen van wat mensen meegemaakt hadden en wat mogelijk gebruikt kon worden bij een rechtszaak. Vaak gaven deze bronnen zeer interessante gegevens prijs. Dat geldt ook voor de rechterlijke archieven voor 1811. Hierin zijn o.a. transporten en hypotheken van onroerend-goed te vinden, locale rechtspraak en de weeskamer. Over de periode na 1811 heb ik nog geen onderzoek gedaan in de rechterlijke archieven.

Overige bronnen

De verhalen van mijn vader waren een belangrijke bron voor de familiegeschiedenis vanaf het eind van de 19e eeuw in Warmenhuizen en omgeving. Verder heb ik veel (recente) gegevens over de naaste familie van mijn nicht Nel Bleeker ontvangen.
Over het kloosterleven van mijn oudtante Geertje Molenaar hebben we belangrijke informatie ontvangen van zuster Prudentia, de laatste Hollandse zuster van die kloosterorde in Zuid-Afrika. (via mijn nicht Nel Bleeker)
Bij voorouders uit Egmond heb ik naast eigen onderzoek ook vaak gebruik gemaakt van het Historisch kadaster van de Binnen-Egmonden 1602-1811 van W.J. van den Berg (Utrecht 1985).
Over de familie Molenaar uit Langedijk heb ik aanvullende gegevens ontvangen van Maureen en Ageeth.
Van Rene Hofstee ontving ik gegevens over de families Krijgsman, Moutens en (van) Tilborgh.