Molen Molen
Molenaardigheden

Afstamming van Karel de Grote


Inleiding

Op deze pagina vindt u een weergave van mijn afstammingslijn tot Karel de Grote.
De eerste elf generaties heb ik zelf uitgezocht. De namen heb ik hierbij aanklikbaar gemaakt voor meer informatie over deze personen binnen deze site.
Vanaf de twaalfde generatie sluit ik aan bij bestaand onderzoek. Informatie over die generaties is op onderstaande pagina te vinden. De bronvermeldingen zijn HIER te vinden.
Bij generatie 37 komen we dan aan bij Karel de Grote. Niet bijzonder maar toch wel leuk.


Generatie 1 t/m 11

1. Theo Molenaar (1962)

2. Elisabeth Maria Verbiest (1921 - 2008)

3. Dionisius Verbiest (1881 - 1959)

4. Petronella Dekkers (1837 - 1922)

5. Jacomina Baten (1804 - 1887)

6. Matthijs Baten (1777 - 1821)

7. Johannes Baten (1738 - 1804)

8. Henricus Baten (1706 - 1749)

9. Anna Lindertssen Ruijten (1676 - 1747)

10. Lenaert Govaerts Ruijten (1633 - na 1699)

11. Maijke Coenen (omstreeks 1590 - 1644)


12. Christiaen Coenen van Zegenwerp

Christiaen werd op 8 april 1578 aangesteld tot drossaard van Wouw. Door de oorlogshandelingen in 1583 vluchtte hij en het grootste deel van de bevolking uit Wouw. Christiaen woonde van 1591 tot 1594 in zijn huis in Stratum bij Eindhoven. Bij terugkomst van de overlevenden in Wouw bleek dat hun huizen verwoest, verbrand en leeggeroofd waren. Onder leiding van de drossaard hervatte het dorpsbestuur zijn functie weer op 9 juni 1593.
Eind 1603 overleed Christiaen aan de pest. Hij werd op het kerkhof bij Wouw begraven.
Hij was getrouwd met Margaretha Janse Monckaert uit Ekeren. Er zijn drie kinderen uit dit huwelijk bekend, Jan (geboren omstreeks 1585), een onbekende dochter (geboren in 1594) en Maria (geboren omstreeks 1590).
Margaretha, de weduwe van Christiaen overleed op 7 februari 1641 in Wouw. Zij was 85 jaar oud geworden. Het was haar wens om bij haar man op het kerkhof begraven te worden.
De nalatenschap werd verdeeld op 14 april 1641. Jaren later, in 1658, bleek dat er nog een conflict was over deze erfenis. Het ging om een bedrag van 50 gulden waarover schoonzoon Govert Ruijten en Wijnand Geleijnse, de man van kleindochter Janneke Coenen, het niet met elkaar eens waren.


13. Ricalt Coenen

Ricalt (Rychart) was meier in Thorn (1545), leenman van het Leenhof van Cranendonk (1560-1562), en stadhouder van de drossaard van Cranendonk (1570).
Hij trouwde voor juli 1540 met Walburg Michiels Hanegreeff, dochter van Michiel Henrick Michiels en Johanna van Horne.
Op 3 juni 1550 kocht hij het Steenen Huys te Stratum, met schuren, stallen, brouwhuis, twee beemden en de halve visserij op de Dommel.
In 1560 werd Rychart beleend met het goed Ter Hagen te Stratum ten behoeve van Johanna en Margriet, minderjarige kinderen van zijn zwager Willem Hanegreeff.
Op 31 december 1585 vond de verdeling plaats van de erfenis van de inmiddels overleden Rychart. Deze bestond o.a. uit het verwoeste Steenen Huys in Stratum naast de Dommel, enkele heidevelden, een hoeve te Woensel op Acht, een cijnsboek met wat daartoe behoorde en enige renten.
Kinderen van Ricalt en Walburg waren Christiaen (zie hierboven), Aert, Margriet, Guilliam, Henrick, Magdalena en Maria.


14. Christiaen Coenen

Wapen Christiaan CoenenChristiaan was heer van Zegenwerp en schout van Kempenland. In 1505 werd hij schepen van 's-Hertogenbosch.
Hij trouwde met Mechteld van Campen, dochter van Aert van Campen en Agnes Monix.
Christiaan overleed op 1 november 1531. De requiemmis was op 18 november 1531.
Links het wapen van Christiaan zoals deze voorkomt in het wapenboek van het Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch.


15. Maria van der Aa

Maria was gehuwd met Herman Coenen, zoon van Christiaan Coenen en Geertrui Berwouts. Haar man was in 1496 reeds overleden. Zij trouwde daarna opnieuw met Lucas van Erp. Uit haar eerste huwelijk met Herman Coenen zijn drie kinderen bekend, Christiaan (zie hierboven), Geertruid en Ricalt. Uit haar tweede huwelijk kreeg zij een zoon Jan van Erp.
In februari 1474 droeg Jan van der Aa Zegenwerp over aan Herman Coenen en diens huisvrouw joffr. Marie, dochter van Jan van der Aa. Zegenwerp was een kasteel bij St. Michielsgestel.
Op 4 februari 1496 verklaarde Maria van der Aa, weduwe van Herman Coenen, dat zij de hoeve Ten Bolck te Sint Oedenrode t.b.v. Jan van der Aa, echtgenoot van de dochter van wijlen Herman Coenen als weduwgoed in leen houdt.
Maria overleed in 1530.


16. Jan van der Aa

ZegenwerpJan was heer van Zegenwerp en schepen van Den Bosch. Hij was gehuwd met Maria Petersdr. Pels, en hij overleed omstreeks 1485.
Van Jan en Maria zijn twee kinderen bekend: Maria (zie hiervoor) en Anna.

Rechts een afbeelding van zijn kasteel Zegenwerp bij St. Michielsgestel.


17. Anna van Schoonhoven

Anna deed op 10 december 1444 afstand van het vruchtgebruik van het goed te Zegheworp ten behoeve van haar zoon Jan van der Aa. Zij was getrouwd met Gerard van der Aa, schepen van 's-Hertogenbosch in 1429 en 1437. Haar man overleed omstreeks 1444. In 1449 blijkt Anna het vruchtgebruik te hebben van kasteel Nieuw-Herlaar. Zij overleed vermoedelijk omstreeks 1477.
Hun kinderen waren Gerard (kloosterling te Eindhoven), Jan (zie hierboven), Godfried (religieus in het klooster Ten Hage te Eindhoven), Hendrick (ridder, heer van Bokhoven en Nieuw-Herlaer), Dirck (schepen van 's-Hertogenbosch), Willem, Elsbeen en Liesbeth (non Clarissen).


18. Elsa van Diest

Elsa was Vrouwe van Waenrode en is na 1452 overleden. Zij trouwde met Jan VIII van Schoonhoven, zoon van Jan VII van Schoonhoven en Margaretha van Wavre.


19. Elsbena van Horne

Elsbena (Elisabeth) trouwde in 1359 met Hendrik van Diest, burggraaf van Antwerpen en heer van Diest. Hij was een zoon van Thomas van Diest en Margaretha van Ghistelles. Hendrik overleed omstreeks 1383 en Elsbena in het jaar 1416.


20. Willem (IV of V) van Horne

Wapen van Horne Willem was Heer van Horne en Gaasbeek. Hij trouwde in december 1315 met Oda vrouwe van Putten en Strijen. Hij hertrouwde omstreeks 1336 met Elisabeth van Cleef.
Willem overleed in 1343 en Elisabeth omstreeks 1347.
Uit zijn eerste huwelijk is een dochter Johanna bekend, en uit zijn tweede huwelijk een dochter Elisabeth of Elsbena (zie hierboven) en drie zonen, Willem V, Dirk Loef en Arnoud.


21. Johanna van Leuven Gaesbeek

Johanna trouwde met Gerard I van Horne. Paus Bonifatius VIII verleende dispensatie voor hun huwelijk op 7 juni 1302. Dit vanwege bloedverwantschap in de vierde graad.
Gerard I was Heer van Horne, Altena, Weert, Perwez en Herlaer. Hij overleed in 1330 en werd begraven in Brussel. Johanna was al eerder (1310) overleden en was ook in Brussel begraven.


22. Hendrik van Leuven

Hendrik was Heer van Gaesbeek, Herstal en Baucignies. Hij trouwde met Isabella van Beveren, dochter van Dirk (IV) van Beveren, burggraaf van Dixmuiden en zijn vrouw Margaretha van Brienne.
Hendrik overleed in het jaar 1285 en zijn vrouw in 1308.
Hendrik en Isabella kregen drie kinderen, Jan, Hendrik en Johanna.


23. Godfried van Leuven

Godfried is geboren in het jaar 1209 en was heer van Gaesbeek, Herstal en Baucignies.
Hij trouwde voor 7 augustus 1243 met Maria van Oudenaerde, Vrouwe van Pamele, weduwe van Johan van Rethel en dochter van Arnoud IV heer van Oudenaerde en Pamele en zijn vrouw Alix de Rosoy.
Godfried overleed 22 januari 1254 (volgens andere bron 21 januari 1253) en werd begraven in Affligem (ten westen van Brussel). Zijn vrouw Maria is later, vermoedelijk na 1293, overleden.
Er zijn vijf kinderen bekend, Hendrik (zie hierboven), Arnaud, Gerard (onzeker), Godfried (onzeker) en Johanna.


24. Hendrik I van Brabant

Hendrik is geboren in het jaar 1165. Hij werd hertog van Brabant en hertog van Neder-Lotharingen. Hij was een van de leiders van een kruistocht en kwam halverwege 1197 in Palestina aan. Hij heroverde Beirut op de moslims in oktober 1197.
Hij trouwde in 1180 met Mathilde van Boulogne, dochter van Matthias, graaf van Boulogne en Maria de Blois. van hen zijn de volgende kinderen bekend:
Maria, Margaretha, Adelheid, Machteld, Hendrik en Godfried (zie hierboven).
Mathilda, de vrouw van Hendrik I overleed op 16 oktober 1210, en werd begraven in Leuven. Hendrik hertrouwde daarna op 22 april 1213 met Maria van Frankrijk, dochter van Filips II bijgenaamd Augustus, koning van Frankrijk en Agnes van Andechs-Meranië. Uit dit huwelijk werd een dochter Elisabeth geboren.
Hendrik I overleed in september 1235 en werd daarna begraven in Leuven bij zijn eerste vrouw Mathilde en zijn dochter (een andere dan voornoemde) Maria.


25. Godfried III van Brabant

Godfried III is geboren omstreeks 1141 en was hertog van Neder-Lotharingen.
Hij trouwde in januari 1155 met Margaretha van Limburg, dochter van Hendrik II graaf van Arlon en hertog van Limburg, en van Mathilda van Saffenberg.
Kinderen van Godfried en Margaretha waren Hendrik (zie hierboven) en Adelbert.
Margaretha overleed in 1172 waarna Godfried hertrouwde met Imagina van Loon. Uit dit tweede huwelijk zijn twee kinderen geboren, Willem en Godfried.
Godfried III overleed in augustus 1190 en werd begraven in Leuven (St. Pieter) bij zijn eerste vrouw.


26. Godfried II van Leuven

Godfried II was geboren omstreeks 1105. Hij volgde zijn vader op als graaf van Leuven in 1139 en werd Hertog van Neder-Lotharingen.
Hij trouwde omstreeks 1139 met Lutgardis van Sulzbach, dochter van Berengarius II, graaf van Sulzbach en Adelheid van Diessen. Hij overleed omstreeks 1142 en werd in Leuven begraven.


27. Godfried I van Leuven (met de baard)

Godfried I was graaf van Leuven. In 1106 werd hij door koning Hendrik V van Duitsland verheven tot hertog van Neder-Lotharingen. Hij werd ook markgraaf van Antwerpen en voogd van Nijvel, Gembloers en Affligem. In 1128 werd hij vervangen door graaf Walram II van Limburg als hertog van Neder-Lotharingen.
Godfried I trouwde met Ida van Chiny. Ze kregen vijf kinderen: Godfried (zie hierboven), Hendrik, Adelheid, Ida en Clarissa.
Godfried hertrouwde met Clementia van Bourgondië. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Joscelin was een buitenechtelijke zoon van Godfried.
Op 25 januari 1139 overleed Godfried. Hij werd begraven in Affligem.


28. Hendrik II van Leuven

Hendrik II was graaf van Leuven. Hij trouwde met Adela van de Betuwe, dochter van Eberhard graaf in de Betuwe en Teisterbant.
Hij overleed in 1078 of 1079 en werd begraven in Nijvel. Zijn weduwe Adela stichtte daarna in 1086 het klooster Affligem.
Hendrik II en Adela kregen vier kinderen: Hendrik (kwam om het leven in een toernooi in 1095, Godfried (zie hierboven), Ida en Adalbero.


29. Lambert II van Leuven (Balderik)

Lambert was geboren omstreeks 990 en volgde zijn broer Hendrik of diens zoon op als graaf van Leuven.
Hij trouwde met Oda van Neder-Lotharingen, dochter van Gothelo I. Hun kinderen waren Hendrik (zie hierboven) en Reinier. Mogelijke kinderen waren verder nog Adela, Gerberga en Joscelin.
Lambert overleed na 1062 en werd net als zijn vrouw Oda in Nijvel begraven.


30. Gerberga van Neder-Lotharingen

Gerberga was geboren omstreeks het jaar 975. Zij trouwde met Lambert I van Leuven (met de baard), graaf van Leuven. Lambert sneuvelde tijdens een strijd op 12 september 1015 in Florennes. Hij was een zoon van Reinier III van Henegouwen en Adela (von Dachsburg).
Zij hadden drie kinderen: Hendrik I, Lambert II (zie hierboven) en Mathilde.
Gerberga overleed in het jaar 1018 en werd begraven in Nijvel.


31. Karel van West-Francië

Karel is geboren in het jaar 953. Hij werd verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens vrouw beschuldigd had van een verhouding met de aartsbisschop van Reims. Keizer Otto II stelde hem daarna in 977 aan tot hertog van Neder-Lotharingen. Ook nadat zijn broer en neef overleden waren werd hij geen koning van Frankrijk. Vervolgens probeerde hij het gewapenderhand. In 991 werd hij gevangen genomen en naar Orléans overgebracht. Hij overleed daar in de gevangenis tussen 992 en 995. Hij is later herbegraven in de Sint-Servaas in Maastricht.
Hij was getrouwd met Adelheid. Ze kregen zes kinderen: Otto, Ermengarde, Gerberga (zie hierboven), Adelheid, Lodewijk en Karel.


32. Lodewijk IV (van Overzee)

Lodewijk is geboren in 920 of 921. Nadat zijn vader werd afgezet in 923 vluchtte zijn moeder met hem naar Engeland. In het jaar 936 keerde hij terug naar Frankrijk, en werd op 19 juni 936 in Laon gekroond tot koning van West-Francië (Frankrijk).
Hij trouwde eind 939 met Gerberga van Saksen, dochter van Hendrik I (de Vogelaar) en Mathilde van Westfalen. Zij kregen zeven kinderen: Lotharius, Mathilde, Karel, een dochter, Lodewijk, Karel (zie hierboven) en Hendrik.
Lodewijk overleed op 10 september 954 in Reims nadat hij onderweg van Reims naar Laon van zijn paard was gevallen. Zijn vrouw Gerberga overleed in 984 in Reims. Ze werden beide in Reims begraven.


33. Karel III van West-Francië (de Eenvoudige)

Karel is geboren op 17 september 879. Hij werd op 28 januari 893 gekroond tot koning van West-Francië. Op 1 november 911 werd hij ook gekozen tot koning van Lotharingen.
Hij trouwde in april 907 met Frederuna, zus van de bisschop van Châlons-en-Champagne. Ze kregen zes kinderen: Ermentrudis, Frederuna, Adelheid, Gisela, Rotrude en Hildegarde.
Nadat zijn vrouw Frederuna in het jaar 917 overleed, hertrouwde Karel met Eadgifu van Engeland, dochter van Edward I, koning van Engeland en diens tweede vrouw Aelfleda. Uit dit tweede huwelijk van Karel werd een kind geboren: Lodewijk (zie hierboven).
In 922 werd Karel afgezet en vluchtte hij naar Lotharingen. Toen hij later terugkwam werd hij verslagen en gevangen genomen. In 923 zat hij in Château-Thierry, en vanaf 924 zat hij de rest van zijn leven gevangen in Péronne. Hij overleed daar op 7 oktober 929. Zijn tweede vrouw was in 923 met haar 2-jarige zoontje naar Engeland gevlucht. Zij keerde terug in 936, ging eerst in het klooster, maar verliet het klooster weer en hertrouwde in 951.


34. Lodewijk II van West-Francië (de Stamelaar)

Lodewijk is geboren op 1 november 846. Zijn vader regelde zijn verloving in het jaar 856, maar de verloving werd verbroken. Lodewijk trouwde tegen de wil van zijn vader in 862 met Ansgardis. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Lodewijk, Carloman, Gisela en Hildegard.
Hij verzoende zich met zijn vader en werd koning van Aquitanië in 867. Zijn vader dwong hem zijn vrouw te verwerpen, en hij trouwde opnieuw in 875 met Adelheid van Parijs. In 877, na de dood van zijn vader, volgde hij hem op als koning van West-Francië. Hij werd ook koning van West Lotharingen. Op 7 september 878 werd hij ook door paus Johannes VIII gekroond. Deze erkende echter niet het huwelijk met Adelheid omdat de kerk de scheiding met zijn eerste vrouw niet erkende. Uit het tweede huwelijk met Adelheid werden nog twee kinderen geboren: Ermentrud en Karel (zie hierboven). Toen Karel geboren werd op 17 september 879, was zijn vader al overleden, want die overleed op 11 april 879. Lodewijk werd begraven in Compiègne. Adelheid overleed na 901.


35. Karel II (de Kale)

Op 13 juni 823 werd Karel geboren in Frankfurt am Main. Hij vocht na de dood van zijn vader (840) samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij versloegen in 841. Karel werd daarna koning van West-Francië. In 869 werd hij ook koning van Lotharingen. Op 25 december 875 werd hij door paus Johannes VIII tot keizer gekroond, en in 876 werd hij koning van Italië.
Hij trouwde op 13 december 842 met Ermentrudis, dochter van graaf Odo van Orleans. Van hen zijn negen kinderen bekend: Judith, Lodewijk (zie hierboven), Karel, Carloman, Lotharius, Hildegardis, Ermentrudis, Gisela en Rothrudis.
Karel en Ermentrudis gingen in 867 uit elkaar waarna Ermentrudis het klooster in ging. Zij overleed 6 oktober 869 in St. Denis.
Karel hertrouwde 6 dagen na het overlijden van Ermentrudis met Richildis met wie hij nog vijf kinderen kreeg: Rotheldis, Drogo, Pepijn, een zoon (kort na zijn doop overleden) en Karel.
Karel II overleed op 6 oktober 877 in de bergen bij Mt. Cenis. Hij werd begraven in Nantua en later herbegraven in Saint-Denis. Zijn tweede vrouw overleed later, in of na het jaar 910.


36. Lodewijk I (de Vrome)

Lodewijk is geboren in het jaar 778. Op 15 april 781 werd hij door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd. Na het overlijden van zijn oudere broers werd hij door zijn vader tot keizer gekroond op 11 september 813 in Aken. Na het overlijden van zijn vader in 814 werd hij alleenheerser. In 817 ontwierp hij een regeling over de toekomstige verdeling van zijn rijk. Nadat hij dit wijzigde in 829 ten gunste van zijn zoon Karel (de Kale) onstonden er diverse conflicten in de familie.
Hij trouwde omstreeks 794 met Ermingard, dochter van Ingram, graaf in de Haspengouw. Zij kregen zes kinderen: Lotharius, Pepijn, Rotrude, Bertha, Hildegarde en Lodewijk. Zijn eerste vrouw overleed op 3 oktober 818 in Angers waar zij ook begraven werd.
Lodewijk hertrouwde in februari 819 met Judith, dochter van graaf Welf van Beieren (Altdorf) en Eigilwich (uit Saksen). Zij kregen drie kinderen: Gisela, Karel (zie hierboven) en een dochter.
Er zijn ook twee buitenechtelijke kinderen van Lodewijk bekend: Alpais en Arnulf.
Lodewijk overleed op 20 juni 840 op een eiland in de Rijn bij Ingelheim. Hij is daarna begraven in St. Arnould bij Metz. Zijn tweede vrouw overleed drie jaar later op 19 april 843 in Tours.


37. Karel de Grote

Karel is geboren op 2 april. Het geboortejaar is ofwel 742 ofwel 748, dat is niet helemaal duidelijk. Zijn ouders waren Pepijn (de Korte), koning der Franken, en zijn vrouw Bertrada (van Laon). Karel breidde het Frankische rijk uit tot een groot deel van Europa.
In 771 trouwde hij met Hildegard, dochter van Gerold I, graaf in de Vinzgouw en Imma. Hildegard was niet zijn eerste vrouw. Zij kregen negen kinderen: Karel, Adelais, Rotrudis, Carloman (Pepijn), Lodewijk (zie hiervoor), Lotharius, Bertrada, Gisela en Hildegard.
Zijn vrouw Hildegard overleed in 771 waarna Karel hertrouwde. Hij had kinderen uit meerdere huwelijken, en ook een aantal buitenechtelijke kinderen.
Karel overleed op 28 januari 814 in Aken, waar hij in de Dom begraven is.