Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar Petrus Molenaar...

Omschrijving
'De Zuidkant van de Meer'
Kadaster in 1832
Oudkarspel, Sectie A nummer 20 t/m 25
Eigenaar(s)
1902 Aankoop Jan Molenaar Dz. (A 20 en 21)
1910 Geërfd door Jan Molenaar Dz. van zijn halfbroer Simon Molenaar (A 22)
1967 Geërfd door Piet Molenaar Dz. van zijn oom Willem Molenaar Jz (A 23 t/m 25)

Tussen 1902 en 1967 wisselen de akkertjes af en toe van eigendom binnen de familie.

 

Kaart weergeven in Google Maps

 

In onderstaand kaartje uit 1832 van het kadaster heb ik de situatie vlak voor en vlak na de ruilverkaveling van omstreeks 1970 getekend.

Ligging De Zuidkant van de Meer

Blauwe akkers
Sectie A nr.20 en 22 (land) met ertussen sectie A nr 21 (water)
Rode akkers
Sectie A nr 23 en 25 (land) met ertussen sectie A nr 24 (water)
Blauwe lijn
Gedeelte van de Rekerkoogweg (na de ruilverkaveling)