Molen Molen
Molenaardigheden

0222 Joannes Linderse Moutens
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
4 juli 1718 te Steenbergen
23 december 1751 te Steenbergen
0444 Lindert Antoni Moutens en 0445 Adriana Corneli van Tilborgh
0223 Maria Adriaensse Stadthouders
Geboren/gedoopt
Overleden/begraven
Ouders
9 januari 1718 te Wouw
9 februari 1748 te Steenbergen
0446 Adriaen Aertsen Stadhouwers en 0447 Maria Joossen Potters
Zij zijn getrouwd op 29 oktober 1741 te Wouw.

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Adriana
Gedoopt 23 september 1742 te Steenbergen
Overleden 9 april 1814 te Wouw
Zij is getrouwd 28 juli 1771 te Steenbergen met Antonius Hendriks Geerts

2. Leonardus
Gedoopt 19 maart 1745 te Steenbergen
Overleden 2 maart 1748 te Steenbergen

3. Adrianus
Gedoopt 12 december 1747 te Steenbergen
Overleden 5 november 1748 te Steenbergen

Joannes Linderse Moutens (2e huwelijk) en Elizabeth Cornelisse van de Stroij

Zij zijn getrouwd op 28 juli 1748 te Steenbergen

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Leonardus
Gedoopt 5 juni 1749 te Steenbergen
Overleden 29 januari 1750 te Steenbergen

2. Leonardus
Gedoopt 24 maart 1751 te Steenbergen

Vlak voordat Maria kwam te overlijden, hebben Jan en Maria hun testament laten vastleggen op 5 februari 1748 bij een notaris in Steenbergen. Zij legateerden 1 gulden aan de gereformeerde diaconie-armen. Verder was het een testament op de langstlevende. De langstlevende zal de kinderen opvoeden en grootbrengen, en daarna aan alle kinderen samen een bedrag van 300 gulden uitkeren. Deze langstlevende zal, met uitsluiting van de weeskamer, voogd zijn over de kinderen.
Vanwege haar zwakheid tekende Maria met een kruisje. 4 dagen later werd zij begraven.

Handtekening Jan MoutensDe handtekening van Jan en het kruisje van Maria.

Nadat enige tijd later ook Jan overleed, waren er dus geen voogden over het weeskind Adriana. Pieter Daamen, aangetrouwde grootvader werd toen benoemd tot administrerend voogd, en Herman Luijsterborgh, een aangetrouwde oom, werd toeziend voogd over de goederen van moederskant. Joost de With, een aangetrouwde oom van vaderszijde werd diezelfde dag (12 februari 1752) benoemd tot voogd van de vaderlijke goederen van het weeskind.
Elizabeth van de Stroij, de weduwe van Jan Moutens toonde op 4 november 1752 een inventarisatie van de boedel. Het was niet veel, want de schulden waren makkelijk meer dan de inkomsten. Jan Moutens had twee kinderen nagelaten, Adriana en Leendert, oud ongeveer 9 en 2 jaar. Vanwege de insolvente staat van de boedel kon Elizabeth de vaders erfenis niet bewijzen, maar uit pure affectie en genegenheid zou ze haar kind laten leren en een bedrag van 1 gulden en 10 stuivers uitkeren.