Molen Molen
Molenaardigheden

 

Terug naar bronvermeldingen korenmolen van Winkel

 

14 maart 1772

Vroedschaps vergadering gehouden op den Raadhuijse tot Winkel den 14e Maart 1772.

De Respective vroedschappen, andermaal bij den anderen geconvoceert zijnde ter zaake van het stellen van Borgen voor Johannis Feenstra Huurder en bemaalder van Dorps koorn molen (ver)mits deselve andermaal aan Regenten heeft verklaart dat hij na gedaane devoir geen Borgen konde stellen; soo is na behoorlijke overweginge, en uijt aanmerkinge dat men deselve lieft tot molenaar wilde houden, eijndelijk bij meerderheijd van 17 tegen 7 stemmen goedgevonden en verstaan, dat t dorp of gemeen zigh als borgen zal constitueeren, ten behoeve van Gemeene Landt ten beloope van 500 gl. Ingevolge haar Ed. Gr(oot) Mog(en)de Public(ati)e van den 8. Novemb(er) 1755, qualificeerende ten dien eijnde Burgerm(eeste)r(e)n daar van te passeeren Acte in forma

Mij Present Secretaris
Jan Slooff

(Oud archief Winkel, inventarisnummer 3)