Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen De korenmolen van Winkel

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief


omstreeks 1620 - 1630
Ligging van de verplaatste molen
OGA 187 en 187a, legger der landerijen, Winkel

30 oktober 1629
Aankoop door de gemeente Winkel van een werf voor de meelmolen
OGA 234, acte van aankoop 1620 (moet zijn 1629), Winkel
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 227 kB)

1629
Verplaatsing meelmolen
OGA L 252, stukken betreffende verplaatsen en vernieuwen van de meelmolen, Winkel

21 februari 1704
Besluit van de gemeente tot verkoop van de meelmolen
OGA 2, besluiten burgemeesters, schepenen en vroetschappen 1659 - 1770

15 maart 1707
Hernieuwd besluit van de gemeente tot verkoop van de meelmolen
OGA 2, besluiten burgemeesters, schepenen en vroetschappen 1659 - 1770

1702 - 1713
Gemeente ontvangt huur en later afbetaling m.b.t. de meelmolen
OGA L 82 en L 83, burgemeestersrekeningen, Winkel

10 mei 1707
Gemeentebestuur van Winkel verkoopt de meelmolen aan Pieter Cornelisz Winter
ORA 5633, transporten en hypotheken, Winkel

17 mei 1707
Pieter Cornelisz Winter verkoopt de meelmolen aan Willem Davidtsz Molenaar
ORA 5633, transporten en hypotheken, Winkel

20 februari 1720
Guurt Jans, weduwe van Willem Davidtsz Molenaar verkoopt de molen aan Claas Garbrantsz
ORA 5633, transporten en hypotheken, Winkel

3 mei 1725
Claas Garbrantsz van Dijk verkoopt de molen aan Hillebrand Pietersz en Cornelis Pietersz
ORA 5633, transporten en hypotheken, Winkel

1725 - 1771
Zie bronvermeldingen Jan Reijersz Molenaar

5 maart 1772
Besluit gemeente om niet borg te staan voor de huurder van de molen
OGA 3, besluiten burgemeesters, schepenen en vroetschappen 1771 - 1792

14 maart 1772
Besluit gemeente om toch borg te staan voor de huurder van de molen
OGA 3, besluiten burgemeesters, schepenen en vroetschappen 1771 - 1792
Naar transcriptie van deze akte...

1769 - 1773
Sloop en herbouw van de meelmolen
OGA 84, ontvangsten en uitgaven burgemeesters, Winkel

3 februari 1774
Gemeentebestuur van Winkel besluit de molen te verkopen
OGA 3, besluiten burgemeesters, schepenen en vroetschappen 1771 - 1792

2 juni 1774
Gemeentebestuur van Winkel verkoopt de molen aan Cornelis Jacobsz Swagerman
ORA 5635, transporten en hypotheken, Winkel

1786
Jan Pietersz de Geus koopt de meelmolen
OGA 187a, legger der landerijen, Winkel

omstreeks 1830
Kadastrale gegevens
Website watwaswaar.nl

28 april 1931
Bericht in de krant dat de molen is afgebrand
Heldersche Courant

Top