Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Overige bronnen

Onderstaande overzicht bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste gedeelte betreft de bronnen met betrekking tot de genealogie van de familie Molenaar, en het tweede gedeelte de bronnen met betrekking tot de kwartierstaat.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
NA = (nieuw) Notarieel Archief
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief
WMH = Warmenhuizen


Bronnen genealogie Molenaar

II.2 Simon Reijersz Molenaar

22 oktober 1728
Testament Simon van der Meulen en Lijsbeth Michiels Pelander
ORA 490 Alkmaar, fol 226

6 juli 1729
Simon en zijn zwager, als erfgenamen van Michiel Philander, verkopen een huis.
ORA 169 Alkmaar

II.3 Maartje Reijers Molenaar

17 januari 1727
Verklaring van Poulus Dirksz Clomp en andere schippers.
ONA 4590 Schagen

13 december 1748
Testament Maartje Reijers en haar man Cornelis Claasz Witt.
ONA 3909 Nieuwe Niedorp

II.4 Trijntje Reijers Molenaar

23 april 1765
Trijntje Reijers, wed. van Hendrik Snekes, verkoopt een huisje en erf.
ORA 5715 (Oude) Niedorp

11 juni 1765
Trijntje Reijers verkoopt een damschuit aan haar zoon Pieter Hendr. Sneekes.
ORA 5705 (Nieuwe) Niedorp.

3 mei 1773
Trijntje Reijers verkoopt een huis en erf.
ORA 5706 (Nieuwe) Niedorp

II.8 Maarten Reijersz Molenaar

1 juni 1730
Maarten Reijersz koopt molen en huis in Jisp.
ORA 381 Jisp

29 oktober 1750
Brief aan Maarten Reijersz Molenaar.
ORA 400 Jisp, weesboek

4 november 1750
Maarten Reijersz van der Molen bewijst de erfenis van zijn kinderen na het overlijden van zijn vrouw.
ORA 400 Jisp, weesboek.

6 januari 1751
Maarten Reijersz van der Molen betaalt de erfenis aan zijn zoon Cornelis.
ORA 400 Jisp, weesboek

6 maart 1755
De erfgenamen van Maarten Reijersz van der Molen verkopen een huis en erf met koehuis en een stukje land.
ORA 382 Jisp, folio 8v, 9 en 9v

III.2 Reijer Jansz Molenaar

21 juli 1764
Lening van 305 gulden en 10 stuivers i.v.m. de overname van 2 koeien en 19 schapen.
ONA Texel, notaris Abraham Wentel

3 april 1799
De erfgenamen van Jantje Cornelis Veeger, weduwe van wijlen Reijer J. Molenaar verklaren nog niet te weten of ze de erfenis aanvaarden of niet.
ONA Texel, notaris Abraham Wentel.

III.8 Maartje Jansz Molenaar

26 mei 1777
Toestemming om vanuit Winkel naar 't Velt te verhuizen.
ORA 5673 Niedorp, schepenrol

24 mei 1791
Testament Maartje Jans Molenaar en Aarjen Gerrits Schoen.
ORA 5724 Niedorp, diverse schepenakten

20 maart 1813
Huurcontract. Maartje Jans Molenaar, weduwe van Arien Gerritsz Schoen, verhuurt achtereind of koehuis, schuur en dorsch in een boerenhuis te Zijdewind.
Parochie 't Velt, inventarisnummer 544.

III.14 Cornelis Maartensz Molenaar

1 maart 1753
Cornelis Maartensz van der Meulen koopt een huis en erf.
ORA 381 Jisp

IV.5 Jan Molenaar

29 september 1802
Verklaring van Jan Molenaar, schipper en loodsman.
ONA Texel, notaris Abraham Wentel

V.10 Jacob Molenaar

1850
Akker genaamd De Bron, kadastraal sectie D nr 28, groot 1.27.70 Ha, staat op naam van Jacob Molenaar.
Secretarie archief 333 WMH, register van bouwlanden.

V.12 Arie Molenaar

31 augustus 1833
Brief over afkeuring Arie Molenaar voor militaire dienst i.v.m. "slecht gezigt".
Secretarie archief 89 WMH, brievenboek.

VI.1 Jan Reijersz Molenaar

13 oktober 1859
Krantenbericht over het faillissement van Jan Reijersz Molenaar
Collectie Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

VI.9 Klaas Molenaar

20 oktober 1908
Verkoop van huis, erf en bouwland door de kinderen van Klaas Molenaar.
NA Schoorldam

VII.20 Cornelis Molenaar

Diverse.
Bijnaam van Cornelis Molenaar was Kees Koek. Hij ventte beschuit en beschuitkoek.
Dit, en meer informatie over Cornelis en zijn kinderen ontvangen van Ageeth Molenaar.

VII.27 Johannes Kamper

29 maart 1895
Johannes Kamper koopt van zijn vader het tot timmermanswinkel ingerichte huis te WMH.
NA Schoorldam

VII.29 Pieter Molenaar

3 mei 1878
Pieter Molenaar ingelijfd bij 7e regiment infanterie.
Secretariearchief WMH.

28 december 1885
Pieter Molenaar Klaasz huurt weiland om te scheuren (kadastraal sectie C nr. 257). Secretariearchief 202 WMH.

VII.39 Geertje Molenaar

Diverse.
Diverse brieven en briefkaarten.
Collectie Nel Bleeker.

VII.45 Willem Molenaar

17 oktober 1910
Willem Molenaar aagewezen voor militaire dienst.
Secretariearchief 416 WMH

17 december 1961
Krantenbericht over het jubileum van Willem Molenaar.
Collectie Nel Bleeker

18 april 1967
Krantenbericht met aankondiging openbare verkoop huis, schuur en land door de erven W. Molenaar.
Noordhollands Dagblad, collectie Nel Bleeker.

VIII.5 Jacob Molenaar

3 april 1950
Jacob Molenaar overleden door een noodlottig ongeval.
Bidprentje uit collectie CBG

VIII.10 Cornelis Molenaar

Diverse.
Diverse informatie en foto's.
Ontvangen van Maureen van Munster.

VIII.34 Klaas Molenaar

1 maart 1906
Ingelijfd bij 1e regement veldattillerie.
Secretariearchief WMH.

18 februari 1974
Molenaarweg vernoemd naar Klaas Molenaar.
Raadsbesluit gemeente WMH.


Bronnen kwartierstaat

0006 Dionisius Verbiest

3 mei 1911
Huwelijk Gijsberdina Brok en Dionisius Verbiest
Burgerlijke stand, Waalwijk

1911 - 1925
Geboorte en doop van de kinderen
Trouwboekje

28 juli 1925
D. Verbiest krijgt vergoeding van de gemeente voor het schoolbezoek van zijn kinderen
Heldersche Courant

13 maart 1926
Ongeluk met stoomtram
Bevolkingsregister Waalwijk, deel 53 blad 1
Krant De Tijd, 16 maart 1926
Tilburgsche Courant, 17 maart 1926

3 april 1928
D. Verbiest en gezin in maart ingeschreven in het bevolkingsregister van Wieringen (uit Andijk)
Heldersche Courant

Diverse
Interview met Piet Verbiest
boek 50 jaar afsluitdijk (Paul Robert en Rolf Bos) 50 jaar IJsselmeer (Pieter Terpstra) uitgegeven in 1982 door Unieboek B.V. te Bussum (ISBN 90 228 1847 0)

Diverse bevolkingsregisters (o.a. Woensdrecht, Waalwijk, Loon op Zand, Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen)
Mondeling vernomen
Informatie over de zuiderzeewerken: nl.wikipedia.org

0036 Jan Mul

26 oktober 1810
Boedelbeschrijving na het overlijden van Trijntje Glas.
ORA 6021, boedelpapieren weeskamer, WMH.

0040 Pieter Jansz Opdam

23 maart 1813
Hypotheekakte.
ONA 878 aktenummer 112, notaris M.J. de Lange, Alkmaar.

11 december 1818
Akte over de verkoop van huis en land in de Egmondermeer.
ONA 891 aktenummer 225, notaris M.J. de Lange, Alkmaar.

0042 Cornelis Roozendaal

3 maart 1856
Verkoop huis door de erfgenamen.
NA 16c aktenummer 63, notaris A.P. de Lange, Schoorldam.

0066 Cornelis Jacobsz Zut

4 april 1780
Bewijs erfenis Aafje Vijg.
ORA 6078, weesboek Oudkarspel.

15 juli 1780
Hypotheek op huis, erf en 16 morgen land in de Diepsmeer.
ORA 6064, transporten en hypotheken Oudkarspel.

30 april 1784
Aankoop van land. ORA 6064, transporten en hypotheken Oudkarspel.

11 februari 1790
Aankoop van land. ORA 6064, transporten en hypotheken Oudkarspel.

27 november 1822
Openbare veiling door de erfgenamen.
Notarieel Archief Alkmaar 1097 aktenummer 552.

0068 Jan Cornelisz Bijl

Omstreeks 1791
Huur van een huismanswoning.
ORA 2191, weesboek Bergen NH (bij kinderen van Arie Jacobsz Burger en Maartje Pieters Oldenburgh)

30 juni 1796
Administratie van de voogden over de weeskinderen.
ORA 2191, weesboek Bergen NH

0080 Jan Pietersz Opdam

16 november 1785
Erfenis van o.a. een boerderij in verhuurde staat in de Egmondermeer.
ONA 221, Bergen NH.

3 maart 1798
Testament.
ONA 984, Alkmaar.

4 februari 1804
Aankoop van de helft van een boerderij
ORA 183, Alkmaar

18 december 1806
Verkoop van de boerderij.
ORA 184, Alkmaar

0084 Cornelis Roozendaal

12 juli 1825
Boedelbeschrijving.
Notarieel Archief 5163b, notaris Theunis Waagmeester, WMH.

0146 Jan Pietersz Haarlem

23 januari 1761
Personeel van Jan
ORA WMH 5993, Schepenrol

15 januari 1773
Bedrag van 573 gulden ontvangen door Klaas Mul
ORA WMH 6019, weeskamer

13 februari 1773
Testament Jan Haarlem
ORA WMH 6010 Allerhande schepenakten

24 november 1777
Testament Jan Haarlem en Guurtje Schotten
ORA WMH 6010 Allerhande schepenakten

22 mei 1780
Aankoop land
ORA 6064 Oudkarspel

17 december 1781
Verdeling erfenis
ORA WMH 6010 Allerhande schepenakten

Diverse aan- en verkopen onroerend goed
ORA WMH 6000 t/m 6002, transporten en hypotheken
DTB WMH 13 t/m 18
OGA WMH 54

0168 Cornelis Pietersz Roosendaal

29 mei 1777
Boedelbeschrijving.
ORA 6010, allerhande schepenakten WMH

0170 Simon Cornelisz Stet

1768
Veroordeling i.v.m. diefstal van turf
ORA 5995, Baljuwsrol WMH.

0172 Cornelis Arisz Roosloot

26 oktober 1739
Huwelijkse voorwaarden.
ONA 456, Alkmaar

14 december 1756
Boedelverdeling Gerrit Spek en Neel Claas
ONA 3910, notaris Pieter Koeman te Nieuwe Niedorp.
Een grosse (afschrift) van deze akte is te vinden in ORA 5739, boedelpapieren Niedorp.

0292 Pieter Cornelisz Haarlem (en voorouders)

24 oktober 1713
Aankoop van een huis en erf.
ORA 5998 fol. 239 en 240, transporten en hypotheken WMH.

11 mei 1724
Verkoop koeien.
ONA 5140 folio 146, notaris C. Koningh, WMH.

1724/1725
Proces tegen Pieter i.v.m. betalingsachterstand.
ORA 5992, schepenrol WMH.

0584 Cornelis Jansz Coningh:

26 mei 1690
Hypotheek.
ORA 6107, weeskamer WMH

15 januari 1697 en 29 november 1699
Aankoop landerijen.
ORA 5997, transporten en hypotheken, WMH.

31 maart 1708
Borgstelling.
ONA 5139 fol. 41 en 97, notaris C. Coningh, WMH.

27 januari 1711
Boete van 10 stuivers
ORA 5991, schepenrol WMH

17 september 1711
Borgstelling
ONA 5139 fol. 41 en 97, notaris C. Coningh, WMH

30 januari 1718
Fockeven
ORA 5998 fol. 335, transporten en hypotheken, WMH.

28 januari 1719
Verkoop huis en erf
ORA 5998 fol. 357, transporten en hypotheken, WMH.

27 december 1719
Boedelbeschrijving.
ONA 5140, notaris C. Coningh, WMH.

0586 Claas Vrericksz:

17 september 1691
Voogdij over Jan Adriaensz Hertendorp.
ORA 6017, weeskamer WMH.

14 januari 1692
Hypotheek
ORA 6017, weeskamer WMH.

16 juni 1695 en 22 februari 1696
Overeenkomst erfenis Cornelis Cornelisz Groot
ORA 6017, weeskamer WMH.

10 november 1696 en 6 oktober 1699
Aankoop landerijen
ORA 5997, transporten en hypotheken, WMH.

18 maart 1704
Voogdij Geurtje Thijs
ORA 5991, schepenrol WMH.

2 februari 1708
Boedelbeschrijving.
ORA 6018, weeskamer WMH.

29 augustus 1718
Verdeling nalatenschap.
ONA 5140, notaris C. Coningh, WMH.

0328 Jan Cornelisz Oldenburg (en voorouders)

1 oktober 1616
Huwelijksvoorwaarden Griet Jans
ONA 23 fol. 35, Alkmaar

Periode 1612 - 1736
Transporten en hypotheken
ORA 2166 t/m 2173, Bergen

22 februari 1685
Aanstelling voogden
ORA 2188, Bergen

30 april 1700
Verklaring bij notaris
ONA 216 Bergen, notaris Simon van der Mij

0332 Floris IJsbrantsz Welboren (en voorouders)

23 oktober 1628
Testament Arent Gijssbertsz en Reijnste Pietersdr
ONA 787, fol. 109, Egmond

26 april 1629
Testament Reijste Pietersdr
ONA 787, fol. 112, Egmond

6 oktober 1671
Verklaring van o.a. Cornelis Florisz Welboren over familie van Egmond ("edel luijden")
ONA 790, Egmond

10 juni 1672
Boedelverdeling Annitje Simons (Schotten)
ONA 790, fol. 87, 87v en 88, Egmond

16 oktober 1682
Verklaring ouderen over een voetpad
ONA 795, fol. 92, 92v, 93 en 93v, Egmond

14 juni 1716
Bewijs erfenis
ORA 2131, weesboek Egmond

19 april 1721
Testament Teunis Leendertsz Richel en Neeltje Gerrits Pruijm
ONA 804 Egmond

16 mei 1726
Huwelijksvoorwaarden Floris en Aagje
ONA 807, Egmond

21 augustus 1726
Boedelverdeling
ONA 807, Egmond

Periode 1602-1773
Diverse aan- en verkopen van onroerend goed
ORA 2098-2116 Egmond
Historisch kadaster van de Binnen-Egmonden 1602-1811 door W.J. van den Berg (Utrecht 1985)

0346 Teunis Pietersz Hoogeboom

6 april 1717
Aankoop van een huis en erf
ORA 5968 Harenkarspel

30 april 1722, 2 mei 1722 en 8 maart 1725
Aan- en verkoop van huizen.
ORA 5969 Harenkarspel

25 september 1726
Aanstelling voogden over de minderjarige kinderen.
ORA 5986 Harenkarspel

12 februari 1728
Testament Gerrit Pietersz en Neel Claas
ONA 3908 Nieuwe Niedorp, notaris Pieter Koeman

14 december 1756
Boedelverdeling Gerrit Spek en Neel Claas
ONA 3910, notaris Pieter Koeman te Nieuwe Niedorp.
Een grosse (afschrift) van deze akte is te vinden in ORA 5739, boedelpapieren Niedorp.

0348 Dirck Jansz Starcken alias Wreet

4 januari en 4 maart 1743
Moordzaak en veroordeling Pieter Pietersz Strooper
ORA 5995, Baljuwsrol WMH.

0360 Jacob Jansz Pronck alias Sonnevelt (voorouders)

www.verreverwanten.nl in samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie

0432 Anna Lindertssen Ruijten (voorouders)

J.B. v. Loon, De Brabantse Leeuw 1952 pagina 143 t/m 147, Wouwse families V

0464 Lambert Gerrits Peijnenborgh (voorouders)

Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel 1290-1990
dr ir C.H.J. van den Brekel, Nuenen 1993

0508 Matthijs Peters van der Meulen (en voorouders)

Diverse data.
Boedelverdelingen (schepenbank Schijndel).
Henk Beijers Archiefcollectie (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl)

Afstammingsreeks Karel de Grote

  1. Genst Nostra 1989, 1990 en 1991
  2. Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw, J.Th.M. Melssen, De Brabantse Leeuw 1975, pagina 141 t/m 173
  3. Wikepedia.org
  4. Wouwse families (IV), J.B. van Loon, De Brabantse Leeuw 1952, pagina 127 t/m 131
  5. Erfeniskwestie tussen verre afstammelingen van Karel de Grote, Jan Buuron, De Brabantse Leeuw 2001, pagina 193 t/m 201)
  6. A.F.A.M. Wetzer, Bossche Encyclopedie
  7. Afbeelding Zegenwerp van Website BHIC.nl, bestempeld met: Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 's Hertogenbosch
  8. Genealogie van der Aa middeleeuwen, Nico van Dinther, 2008
  9. Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy (fmg.ac/Projects/Medlands/index.htm)

Top