Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Reijer Maertsz (Molenaar)

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief
ZNS = Zuid- en Noordschermer


1618 - 1619
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 899, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

1619 - 1620
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 900, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

3 februari 1621
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Purmerend
ORA 3693, Purmerend (Waterlands Archief, Purmerend)

1624 - 1627
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 903, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

7 maart 1625
Arbitrage in meningsverschil tussen pachters over verdeling van de pacht
ONA 100, notaris Pr. Corn. Haringcarspel, Alkmaar

1627 - 1630
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 904, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

12 mei 1629
Verklaring over pachtverdeling
ONA 58 fol 125v, notaris J.C. v.d. Geest, Alkmaar

20 juli 1629
Aankoop Leege Weijd
ORA 6327 fol 157, transporten en hypotheken, ZNS

30 januari 1630
Aankoop Schapelant
ORA 6327 fol 162, transporten en hypotheken, ZNS

25 februari 1631
Aankoop 2 gedeeltes in de Leege Weijdt
ORA 6327 fol 175 en 176, transporten en hypotheken, ZNS

1 mei 1632
Verklaring over wijn
ONA 59, notaris J.C. v.d. Geest, Alkmaar

23 juni 1632
Aankoop gedeelte Leegeweijd
ORA 6327 fol 197, transporten en hypotheken, ZNS

mei 1634
Aankoop Schenck weer
ORA 6327 fol 224, transporten en hypotheken, ZNS

1633 - 1636
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 905, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

29 september 1634
Reijer verdacht van het pachten van de impost op het gemaal
ORA 6104, Criminele rol Baljuwschap van de Nieuwburg (Noordhollands Archief)

12 februari 1635
Aankoop gedeelte Leegeweijd
ORA 6327 fol 231, transporten en hypotheken, ZNS

8 februari 1638
Aankoop van een hoek land
ORA 6328 fol 39, transporten en hypotheken, ZNS

13 februari 1638
Verklaring over uitkoop
ONA 113 fol 95, notaris Baert Jansz Heerencarspel, Alkmaar
Naar transcriptie van deze akte...
Naar afbeelding van de originele akte pagina 1 (JPG, 542 kB)
Naar afbeelding van de originele akte pagina 2 (JPG, 235 kB)

12 april 1638
Aankoop van land genaamd de Lange Acker
ORA 6328 fol 43, transporten en hypotheken, ZNS

13 november 1638
Reijer genoemd als pachter van de Waag
ONA 114, notaris Baert Jansz Heerencarspel, Alkmaar

26 november 1638
Hypotheek op de helft van het land genaamd Claes Schipper
ORA 6328 fol 54, transporten en hypotheken, ZNS

28 mei 1639
Aankoop van de helft van het land genaamd Claes Schippers
ORA 6328 fol 60, transporten en hypotheken, ZNS

1639 - 1643
Rechtspraak over de imposten (belastingen) regio Alkmaar
ORA 906, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

6 mei 1641
Aankoop van de helft van het land genaamd Claes Schippers
ORA 6328 fol 82, transporten en hypotheken, ZNS

20 januari 1642
Aankoop van het schapelantje
ORA 6328 fol 91, transporten en hypotheken, ZNS

10 mei 1642
Aankoop van land genaamd 't Hoogelant of Griet Taems
ORA 6328 fol 98, transporten en hypotheken, ZNS

30 mei 1642
Aankoop van land genaamd Jongejans
ORA 6328 fol 99, transporten en hypotheken, ZNS

29 maart 1643
Aankoop van een gedeelte van het land genaamd Legheweijd
ORA 6328 fol 116, transporten en hypotheken, ZNS

25 april 1643
Reijer als pachter van de impost op de consumptie van het zout
ORA 908, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

7 juni 1643
Volmacht
ONA 115 fol 66, notaris Baert Jansz Heerencarspel, Alkmaar

28 januari 1645
Reijer verdacht van het pachten van de impost op het gemaal
ORA 908, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

1646
Aankoop land genaamd Het Vierkant
ORA 6328 fol 149, transporten en hypotheken, ZNS

6 april 1647
Aankoop land genaamd De Hooghe weijd
ORA 6328 fol 158, transporten en hypotheken, ZNS

1 juni 1649
Verklaring over geleend geld
ONA 6563, notaris Harmen Jansz Bosch, ZNS

27 oktober 1651
Verklaring over bedijking Noordermeer
ORA 6328, transporten en hypotheken, ZNS

31 mei 1653
Reijer als pachter/medestander impost bier
ORA 910, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

5 juni 1653
Testament Reijer en Alijt
ONA 6564, notaris Harmen Bosch, ZNS

1654
Kohier 1000ste penning
OGA 140, kohier personele quotisatie, ZNS

1655 - 1661
Gemeentelijke belastingen
OGA 54 - 59, kohier verponding, ZNS

juli 1655
Overzicht landbezit
OGA 134, maatboek der landerijen, ZNS

14 en 29 december 1655
Rechtszaak over verdeling erfenis
ORA 6321, schepenrol, ZNS

23 december 1658
Testament Alijt
ONA 6564, notaris Harmen Bosch, ZNS

27 april 1660
Voogdij kleinkinderen
ORA 6321, schepenrol, ZNS

3 mei 1661
Alijt verscheen voor weesmeesters
ORA 6338, weesboek, ZNS

28 maart 1664
Verkoop land genaamd Jonge Jans griet
ORA 6330 fol 64v, transporten en hypotheken, ZNS (zie ook OGA 136 d.d. 06-04-1664)

1666
Erfenis korenmolen en huis
ORA 6330 fol 88, 93v, 94 en 94v, transporten en hypotheken, ZNS

Top