Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Maarten Reijersz Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief
ZNS = Zuid- en Noordschermer


6 oktober 1651
Maarten moet voor de rechter verschijnen
ORA 6106, criminele rol Baljuwschap v.d. Nieuwburg (Noordhollands Archief, Haarlem)

17 januari 1661
Maarten huurt een korenmolen
OGA 5 fol 14, Akersloot

9 april 1663
Verklaring van Claes Jansz bij nacht en Trijn Sijmonsdr
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS

23 mei en 20 juni 1663
Maarten dient zijn eis in tegen Claes Krijnsz Braeck
ORA 6322, schepenrol, ZNS

6 juli 1663
Verklaring van Reijnste Cornelis over de erfenis
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS

18 juli 1663
Reactie van Claes Krijnsz Braeck op de eis van Maerten
ORA 6322, schepenrol, ZNS

8 augustus 1663
Reactie van Maarten in de erfeniskwestie
ORA 6322, schepenrol, ZNS

18 augustus 1663
Verklaring van Harmen Bosch en Jacob Cornelisz Kollis
? (vermoedelijk ORA 6322, schepenrol, ZNS)

23 augustus 1663
Verklaring van Jan Germensz en Dingnom Maertensz Timmerman
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS

27 augustus 1663
Verklaring van Reijnste Cornelis
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZN

1663
Proces (12 september, 3 en 24 oktober, 21 november en 5 december) tussen Maarten en Claes Krijnsz Braeck
ORA 6322, schepenrol, ZNS

1664
Proces (2 en 30 januari, 13 februari) tussen Maarten en Claes Krijnsz Braeck
ORA 6322, schepenrol, ZNS

1 februari 1664
Verklaring over geboorte- en overlijdensdatum
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS
Naar transcriptie van deze akte...

29 februari 1664
Hoger beroep erfeniskwestie
ORA 6093, civiele rol Baljuwschap v.d. Nieuwburg (Noordhollands Archief, Haarlem)

5 maart 1664
Overeenkomst tussen Maarten en Claes Krijsz
? (vermoedelijk ONA 6563, ZNS)

8 mei 1664
Hypotheek 400 gulden
ORA 6330, transporten en hypotheken, ZNS

20 maart 1665
Maarten verkoopt land samen met zijn mede-erfgenamen van Dingnom Maartensz
ORA 6330, transporten en hypotheken, ZNS

30 maart en 29 april 1667
Proces tegen thonis Tijmonsz over huishuur
ORA 6322, schepenrol, ZNS

december 1667
Maarten genoemd als voogd
ORA 6322, schepenrol, ZNS

1 februari 1668 en 8 oktober 1674
Maarten genoemd als voogd
ORA 6338, weesboek, ZNS

22 augustus 1668
Maarten genoemd als voogd
ORA 6323, schepenrol, ZNS

1 en 22 augustus, 12 en 26 september 1668
Proces tussen Maarten en Allert Nolis
ORA 6323, schepenrol, ZNS

13 december 1668
Toestemming van gemeente om de molen te verplaatsen
OGA 1, resoluties vroetschappen, ZNS

21 januari 1669
Verklaringen m.b.t. de verplaatsing van de molen
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS

4 april 1669
Besluit gemeente over nieuwe locatie molen
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

1 mei 1669
Proces tegen familie Braeck over het land voor de nieuwe molen
ORA 6323, schepenrol, ZNS

20 mei 1669
Volmacht Jan Cornelisz Nulles m.b.t. proces tegen Maarten over het land genaamd Soete Koogie
ONA 6563, notaris Harmen Bosch, ZNS

22 mei 1669
Besluit gemeente over het land dat Maarten zal innemen
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

27 augustus 1669
Aankoop van een stuk land in de Buremade
ORA 6330 fol. 124v, transporten en hypotheken, ZNS

19 december 1669
Gemeente besluit dat de bakker van Driehuizen zijn zaad bij Maarten moet laten malen
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

15 maart 1670
Maarten koopt opstal van een huis
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

8 oktober 1670
Maarten koopt de helft van een stuk grasland
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

3 december 1671
Gemeente besluit onder voorwaarden het maalloon te verhogen
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

4 oktober 1672
Verkoop van land genaamd Bosseven
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

9 augustus 1673
Maarten en Rem Cornelisz worden naar arbiters verwezen
ORA 6323, schepenrol, ZNS

3 juli 1674
Maarten heeft naast de custingpenningen ook een schuld van 100 gulden met rente aan zijn neefje Cornelis Cornelisz
ORA 6324, schepenrol, ZNS

1674 - 1680
Maarten als voogd over de kinderen van zijn overleden broer Pieter (diverse)
ORA 6338, weesboek, ZNS

3 april 1675
Verkoop van een huis en erf
OGA 137, kohier 40e penning, ZNS

1 mei 1675
Testament van Neel Jans
ONA 4459, notaris Adriaan Groedt, De Rijp

9 en 29 juli 1675
Gemeente besluit dat gemalen kan worden zonder biljet
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

12 september 1675
Maarten koopt custingpenningen van de molen van Schermerhorn
ORA 6308, Schermerhorn

22 november 1675
Maarten koopt land van zijn broer Abram
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

22 januari 1676
Gemeente besluit dat Joost Sijmonsz zijn zaad bij Maarten moet laten malen
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen, ZNS

25 november en 16 december 1676
13 januari, 10 februari, 10 en 31 maart, en 19 april 1677
Proces tussen Maarten en Joost Sijmonsz

16 maart 1676
Maarten en zijn mede-erfgenamen verkopen land
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

13 mei 1676
Maarten moest nog 11 gulden voor geleverd hooi etc. betalen
ORA 6324, schepenrol, ZNS

3 december 1676
Steen geleverd voor de Meningweers molen
OGA 46, rekening van ontvangsten en uitgaven, ZNS

2 januari 1677
Maarten koopt land
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

31 maart 1677
Landhuur van Claes Cornelisz
ORA 6324, schepenrol, ZNS

28 augustus 1679
Verklaring van bakkers over het afleggen van de eed
OGA 1, resoluties schepenen en vroetschappen ZNS

22 november 1679
Maarten verkoopt land
ORA 6332 fol. 30, transporten en hypotheken, ZNS

16 april 1680
Maarten koopt land van de kinderen van zijn zus en zwager
ORA 6332 fol. 44, transporten en hypotheken, ZNS

9 februari 1683
Dochter van Maarten verzoekt voogdij
ORA 6338, weesboek, ZNS

25 maart 1683
Erfgenamen van Maarten en Neeltje verkopen een deel van de molen en landerijen (ook 2 april 1683)
ORA 6332 fol. 106 t/m 108, transporten en hypotheken, ZNS
ORA 6324, schepenrol, ZNS

 

Top