Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Dirk Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
NA = (nieuw) Notarieel Archief
WMH = Warmenhuizen


18 maart 1807
doop en geboorte van Dirk
DTB 10, RK doopboek WMH

18 maart 1807
weersgesteldheid op die dag
Website van het KNMI (antieke waarnemingen)

18 november 1830
Militaire dienst van broer Cornelis
Secretariearchief 88, brievenboek WMH

5 januari 1831
Militaire dienst van broer Sijmon
Secretariearchief 89, brievenboek WMH

1831
Militaire dienst van broer Sijmon
Secretariearchief 416.A, WMH

5 maart 1832
Aanvraag certificaat Nationale Militie
Secretariearchief 89, brievenboek WMH

1832-1836
Militaire dienst van Dirk
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC.nl), toegang 116 Mobiele en rustende schutterijen, 1830-1907, inv 191-196

31 augustus 1833
Militaire dienst van broer Arie
Secretariearchief 89, brievenboek WMH

27 december 1833
Aankoop van land te Oudkarspel, sectie A nr. 62 en 63
Hypotheekkantoor Alkmaar, register van overschrijving deel 81 nr. 21 (Noord-Hollands Archief)

13 december 1834
Certificaat voldoening nationale militie
Huwelijksbijlage bij het huwelijk op 11 januari 1835 (Noord-Hollands Archief)
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 74 kB)

2 januari 1835
Toestemming huwelijk door commandant van de schutterij
Huwelijksbijlage bij het huwelijk op 11 januari 1835 (Noord-Hollands Archief)

18 december 1840
Aankoop land te Oudkarspel, sectie A nr 5
Latere verwijzingen, o.a. bij boedelverdeling (zie 25 oktober 1883)

10 februari 1842
Aankoop van 2/3e gedeelte van een huis
Register van overschrijving deel 26 nr. 110 (Kadaster Alkmaar)

26 januari 1854
Huur van een stukje rietland
Secretariearchief 202, WMH

29 april 1866
Testamenten Dirk en Klaastje
NA 15, notaris Cornelis Boonacker, Schagen

1868 - 1872
Gebruik gemeentegrond
Secretariearchief 6, notulen van de gemeenteraad, WMH

1870
Militaire dienst zonen Jan en Simon
Secretariearchief 416.B, WMH

24 juni 1872
Brief aan Dirk over gemeentegrond
Secretariearchief 95, brievenboek, WMH

1873
Gegevens over RK kerk (bijschrift foto)
Jubileumboekje 1873 - 1998 R.K. kerk Warmenhuizen, P.A. Beemsterboer

11 september 1875
Koop erfrechten
NA 24, notaris Cornelis Boonacker, Schagen
Naar transcriptie van deze akte...

25 oktober 1883
Nalatenschap Dirk Molenaar
NA 45b, notaris A. Vonk, Schoorldam

1883 - 1884
Afwikkeling successierechten
Memorie van successie (Noord-Hollands Archief)

Diverse
Geboorte, huwelijk, overlijden en woonplaats
Burgerlijke stand en bevolkingsregister WMH, Bergen, Blokker, Harenkarspel, Heerhugowaard, Zijpe

Top