Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Jan Reijersz Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief


22 april 1724
Testament van Maartje's vader
ONA 3905, Nieuwe Niedorp

jun/aug 1724
Proces over de erfenis van de moeder van Jan
ORA 5859 en 5860, schepenrol, Schagen

13 juni 1724
Volmacht
ONA 4590, Schagen

18 november 1725
Huwelijk Jan en Maartje
DTB 8, Winkel

28 november 1725
Verkoop van een huis en erf aan de broer van Maartje
ORA 5704, Nieuwe Niedorp

19 februari 1726
Verkoop van land
ORA 5704, Nieuwe Niedorp

6 mei 1726
Verkoop van land als erfgenaam van Cornelis Cramer
ORA 5704, Nieuwe Niedorp

9 mei 1726
Koop van korenmolen, huis en erf
ORA 5633, Winkel

17 januari 1727
Testament Jan en Maartje
ONA 3905, Nieuwe Niedorp

1730 - 1739
Doop kinderen van Jan en Maartje
DTB 10, RK doopboek 't Veld, Nieuwe Niedorp

11 maart 1738
Schuld i.v.m. geleverde touwen, zeilen en arbeidsloon
ORA 5622, Schepenrol, Winkel

2 september 1738
Maalloon
ORA 5625, Preferentierol, Winkel

3 september 1738
Hypotheek Anna Jans Hilles
ORA 5634 fol. 84v, Winkel

28 maart 1742
Jan Reijersz Molenaar, met vrouw en 6 kinderen is meelmolenaar en heeft 'een weijnig boererije'
OGA Winkel inv L-201, Kohier familiegeld Winkel

9 oktober 1742
Verkoop land als voogd over de kinderen van Jacob Reijersz
ORA 5634 fol. 85v, Winkel

1750 - 1753
Douceur voor de korenmolenaars
Gecomm. Raden Noorderkwartier, 118 (Noordhollands Archief)

25 januari 1751
Verklaring over de 'toesiender' op de meelmolen
ONA 5593, Winkel

1 november 1751
Borgstelling en verklaring dat Jan het besluit van de Gecomm. Raden heeft gelezen en begrepen
ONA 5593, Winkel

5 december 1751
Belofte zich te houden aan de regelgeving impost gemaal
ONA Alkmaar, notaris Arend de Lange

21 april 1755
Verkoop huis als voogd over de kinderen van Maarten Reijersz
ORA 173 fol. 208v en 209, Alkmaar

9 december 1758
Verzoek verhoging maalloon (afgewezen)
OGA 2, resolutiën van burgemeesters, schepenen en vroedschap, Winkel
Naar transcriptie van deze akte...

6 januari 1767
Gemeentebestuur besluit te proberen de vordering op Jan te kopen
OGA 2, resolutiën van burgemeesters, schepenen en vroedschap, Winkel

10 januari 1767
Gemeente Winkel koopt de vordering op Jan
ORA 5635 en OGA 84, Winkel

27 april 1769
Aangifte van het overlijden van Jan
DTB 12, Winkel

21 oktober 1769
Borgstelling
ONA 3911, Nieuwe Niedorp

juli 1770
Verzegeling zakken tarwe
ORA 5624, bijlagen schepenrol, Winkel

28 september 1770
Aanzegging dat Maartje de vordering van 1.000 gulden binnen 3 maanden moet voldoen
ORA 5624, bijlagen schepenrol, Winkel

29 juli 1770
Gemeente besluit de molen te kopen
OGA 2, resolutiën van burgemeesters, schepenen en vroedschap, Winkel

4 januari 1771
Overdracht van de molen
ORA 5635, fol. 79v, Winkel

9 juli 1776
Aangifte van het overlijden van Maartje
DTB 12, Winkel

24 december 1776
Verkoop meubels
DTB 12, Winkel

7 februari 1771
Gemeente besluit de molen te slopen en een nieuwe achtkantige molen te bouwen
OGA 3, resolutiën van burgemeesters, schepenen en vroedschap, Winkel

20 juli 1771
Gemeente besluit het maalloon te verhogen
OGA 3, resolutiën van burgemeesters, schepenen en vroedschap, Winkel

Top