Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Reijer Pietersz Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief
WMH = Warmenhuizen
ZNS = Zuid- en Noordschermer


Deel A

31 maart 1676
Aanstelling van Jan Reijersz als voogd over Reijer
ORA 6338, weesboek, ZNS

28 december 1677
Verantwoording door voogden over de afgelopen periode
ORA 6338, weesboek, ZNS

24 augustus 1679
Oom Abram Reijersz leent geld van het weeskind
ORA 6308, ZNS (Schermerhorn)
Naar transcriptie van deze akte...
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 266 kB)

20 februari 1680
Verantwoording door voogden over de afgelopen periode
ORA 6338, weesboek, ZNS

9 februari 1683
Aanstelling nieuwe voogden over Reijer
ORA 6338, weesboek, ZNS

23 mei 1684
Verkoop van het hoge land
ORA 6332, transporten en hypotheken 1677-1693, ZNS

mei 1684
Informatie over Salomon van Rusting
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (www.dbnl.org)

13 juni 1684
Verantwoording door voogden over de afgelopen periode
ORA 6338, weesboek, ZNS

30 mei 1685
Verkoop land genaamd Schapeley
ORA 6332, transporten en hypotheken 1677-1693, ZNS

18 december 1685
Verantwoording door voogden over de afgelopen periode
ORA 6339 folio 16, weesboek, ZNS

1 februari 1687
Verkoop t Werffke en de Lageweijd
ORA 6332, transporten en hypotheken 1677-1693, ZNS

4 maart 1687
Verantwoording door voogden over de afgelopen periode
ORA 6339 folio 29, weesboek, ZNS

13 april 1687
Huwelijk Reijer en Antje
DTB 6, R.K. huwelijken, Harenkarspel


Deel B

8 januari 1687
Evert Cornelisz Beek gaf te kennen dat hij de molen voor 3.200 gulden had verkocht
ORA 6021, boedelpapieren weeskamer WMH (uittreksel 21 mei 1698)

6 juni 1687
Aankoop van een korenmolen en woning te Warmenhuizen
ORA 5997 fol.153, transporten en hypotheken, WMH

6 juni 1687
Hypotheek op korenmolen en woning te Warmenhuizen
ORA 5997 fol 150 t/m 152, transporten en hypotheken, WMH

23 juni 1691
Aflossing hypotheek Daniel Niellius
ORA 157, weeskamer, Alkmaar

Div.
Gegevens over Maartje Pieters
ORA 6017, weesboek WMH (o.a. 5 juni 1686)

1690
Huwelijk Krijntje Pieters
ORA 6339, weesboek ZNS (19 september 1690)

vanaf 1690
Gegevens maalloon voor de armen
OGA 104, rekeningen van de armmeesters, WMH

27 oktober 1691
Aflossing geldlening ontvangen
ORA 6017, weesboek WMH (26 november 1688)

26 mei 1692
Verkoop landerijen door erfgenamen van Jan Reijersz
ORA 6332, transporten en hypotheken, ZNS

30 augustus 1692
Aankoop van een half huis (bakkerij)
ORA 5997, transporten en hypotheken, WMH

15 december 1692
Aflossing geldlening ontvangen
ORA 6017, weesboek WMH (12 mei 1687)

11 april 1695
Aankoop land in het Kerkmeertje
ORA 5997 folio 307, transporten en hypotheken, WMH

1 juni 1697
Aankoop van een half huis (bakkerij)
ORA 5997 folio 381, transporten en hypotheken, WMH

4 juli 1697
Aankoop land genaamd Loutje Slick
ORA 5997 folio 389 en 390, transporten en hypotheken WMH

1 mei 1698
Volmacht
Westfries Archief Hoorn, toegang 1685 notaris Dominicus Cos te Hoorn, inv. 2311

7 november 1700
Aankoop land van een bakker
ORA 5997 folio 475, troansporten en hypotheken WMH

augustus 1701
Afwikkeling boedel Cornelis Ariens Backer te Dirkshorn
Regionaal Archief Alkmaar, ORA Harenkarspel, inv. 5967 transporten en hypotheken, fol 72, en ook inv. 5960 schepenrol

juni 1702
Aan- en verkoop van huizen/bakkerijen te Kalverdijk
ORA 5967, Harenkarspel

8 februari 1703
Koop huisraad en graan van Juriaan Bakker
ONA 5138, notaris Adriaan Glas, Warmenhuizen

30 mei 1704
Boedelbeschrijving na het overlijden van de vrouw van Juriaan Bakker
ONA 5139, notaris Cornelis Coning, Warmenhuizen

2 december 1704
Faillissement Jan Pietersz Backer etc.
ORA 5991, schepenrol, Warmenhuizen

1704 / 1705
Partij mosterdzaad
OGA 24, Noorder burgemeesterboeck, WMH

16 januari 1705
Aankoop huis en landerijen
ORA 5998 folio 25, transporten en hypotheken, WMH

25 september 1705
Verhuur korenmolen aan Jan Cornelisz
ONA 5138 folio 318, notaris Adriaan Glas, WMH

3 november 1705
Proces Jacob Cornelisz Keesmaat (ook 20 oktober 1705)
ORA 5991, schepenrol, WMH

1 december 1705
Ontvangst huishuur uit failliete boedel Jan Pietersz Backer
ORA 5991, schepenrol, WMH

mei 1706
Aankoop huis met bakkerij
ORA 5967, Harenkarspel (25 juli 1707)

5 mei 1706
Aankoop twee akkertjes van Reijer's zwager
ORA 5998 folio 52, transporten en hypotheken, WMH
Naar transcriptie van deze akte...
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 369 kB)

30 augustus 1706
Verhuur korenmolen aan Theunis Claasz
NA 5139 folio 14, notaris Cornelis Coning, WMH

31 maart 1708
Borgstelling t.b.v. Cornelis Gerritsz Keur
ONA 5139 folio 41, notaris Cornelis Coning, WMH

8 juni 1709
Laatste aflossing en eerdere rentebetalingen aan Daniel Niellius
ORA 156 t/m 158, weeskamer, Alkmaar

Diverse
Diverse gegevens over Warmenhuizen
De geschiedenis van Warmenhuizen, A. Mekken (achterneef van mijn vader)


Deel C

25 maart 1710
Verkoop alle eigendommen in Warmenhuizen
ORA 5998 folio 135 t/m 137, transporten en hypotheken, WMH

1 april 1710
Verkoop huis met bakkerij te Tuitjenhorn
ORA 5968, transporten en hypotheken, Harenkarspel

2 december 1710
Bakkerij op Krabbendam zonder toestemming verhuurd
ORA 5996, schoutsrol, WMH

12 december 1710
Verklaring over Krabbendammer kermis op 6 oktober
ONA 5139, notaris C. Koningh, WMH

11 februari 1711
Insinuatie aan Jacob C. Keesmaat over de bakkerij op Krabbendam
ONA 5139, notaris C. Koningh, WMH
Naar transcriptie van deze akte...

17 februari 1711
Aankoop resterende helft van de bakkerij op Krabbendam
ORA 5998, folio 161, transporten en hypotheken, WMH

19 februari 1711
Overeenkomst over de bakkerij op Krabbendam
ONA 5139, notaris C. Koningh, WMH

9 mei 1712
Handlichting (ontslag vaderlijke macht zoon Pieter)
ORA 5859, schepenrol, Schagen

12 mei 1712
Huurcontract twee korenmolens te Schagen
ONA 4588, notaris Pieter van der Beeck, Schagen

12 juni 1712
Aankoop twee korenmolens te Schagen
ORA 5901, register van transporten, Schagen

25 april 1713
Koop huis met bakkerij op de Zuiderbuurt te WMH
ORA 5998, folio 230, transporten en hypotheken, WMH

22 september 1713
Verkoop korenmolen op het Noord te Schagen
ORA 5901, register van transporten, Schagen

3 februari 1714
Zoon Simon is knecht op molen De Groot in Alkmaar
ORA 926, rechtspraak 'gemeenelandsmiddelen', Alkmaar

19 maart 1714
Verzoek toestemming om de verbrande molen niet te herbouwen
OGA 2, notulen en besluiten burgemeesteren en schepenen, Schagen

25 juni 1714
Verzoek verhoging maalloon
OGA 193, Schagen

27 oktober 1714
Aankoop halve molen te Alkmaar
OGA 357, Alkmaar

13 januari 1715
Terugkoop eigendommen
ORA 5998 folio 261 t/m 264, transporten en hypotheken, WMH

22 januari 1715
Verhuur bakkerij te Krabbendam
ORA 5996, schoutsrol, WMH

26 mei 1715
Verklaring over Claas Jacobsz
ONA 404, notaris A. vd Mieden, Alkmaar

27 mei 1715
Zoon Pieter onderhield de weg bij zijn huis niet goed
ORA 5883, officiersrol, Schagen

23 juli 1715
Nog te betalen koopsom molen Alkmaar
ORA 5991, schepenrol 1702-1717, WMH

4 november 1715
Scheiding Claas Jacobsz Kleij en Antje Cornelis Wieringen
ONA 404 Alkmaar (ook ORA 66 en 67 Alkmaar)

13 juli 1716
Winter wachtgeld
ORA 5859, Schepenrol, Schagen

22 augustus 1716
Verkoop halve molen te Alkmaar
ORA 358, Alkmaar

25 september 1716
Geen borgen te vinden voor de molenaars in Schagen
OGA 2, notulen burgemeesteren en schepenen, Schagen

12 januari 1717
Zekerheidstelling voor eventuele boete
ORA 5998 folio 300, WMH

7 februari 1717
Verhuur molen op de Loet in Schagen
ONA 4596, notaris Dirk Hoflaan, Schagen

28 februari 1717
Borg voor zoon Pieter die molen te Huisduinen huurt
ONA 4596, notaris Dirk Hoflaan, Schagen

1 juni 1717
Verkoop molen te Warmenhuizen
ORA 5998 folio 320 en 321, transporten en hypotheken, WMH

15 juli 1717
Verpachting tienden
Heerlijkheidsarchief WMH (Noord-Hollands Archief)

1700 - 1717
Maalloon voor de armen
OGA WMH


Deel D

27 juni 1718
Teuwis Verwer heeft betalingsachterstand m.b.t. de molen in Nieuwe Niedorp
ORA 5672, schepenrol Niedorp

6 augustus 1718
Aankoop molen Nieuwe Niedorp door zoon Pieter
ORA 5704, transporten en Hypotheken Nieuwe Niedorp

26 maart 1719
Verklaring van zoon Maarten over dienstknecht
ONA 4589, notaris Pieter van der Beeck, Schagen

20 mei 1719
Collega Muus verdacht van het malen na zonsondergang
ORA 927, rechtspraak 'gemeenelandsmiddelen', Alkmaar (vanaf 5 februari 1718)

1719
Proces Pieter Pietersz en Muus
ORA 5859, schepenrol, Schagen

10 juni 1720
Verklaring over Muus
ONA 3904, notaris Leonardus van der Beets, Nieuwe Niedorp

11 juni 1720
Verklaring over Muus
ONA 4600, notaris Jan Halfoort, Schagen

21 juli 1720
Verkoop bakkerij aan de Oostwal
ORA 5998 folio 396, transporten en hypotheken, WMH
Naar transcriptie van deze akte...

1720
Koopsom van de bakkerij
ORA 6021, boedelpapieren, WMH

13 juli 1721
Huwelijksvoorwaarden zoon Simon
ONA 408, notaris A vd Mieden, Alkmaar

5 februari 1722
Testament zoon Pieter
ONA 3905, notaris Leonardus van der Beets, Nieuwe Niedorp

15 augustus 1722
Zoon Pieter is inmiddels overleden (zijn vrouw was weduwe)
ONA 4589 , notaris Pieter van der Beeck, Schagen

20 oktober 1722
Verkoop molen te Nieuwe Niedorp
ORA 5704, transporten en Hypotheken Nieuwe Niedorp

30 december 1722
Verkoop molen aan de Loet te Schagen
ORA 5901, register van transporten, Schagen

1722 - 1723
Proces over afbetalingstermijnen molen op het Noord te Schagen
ORA 5859, schepenrol, Schagen

31 maart 1723
Reijer geeft volmacht aan Cornelis Kerckhoven
ONA 4590, notaris Pieter van der Beeck, Schagen

12 juni 1724
Proces over erfenis Maartje Pieters
ORA 5859, schepenrol, Schagen

13 juni 1724
Jan Reijersz en zijn zwager geven volmacht
ONA 4590, notaris Pieter van der Beeck, Schagen

24 juli en 14 augustus 1724
Proces over erfenis Maartje Pieters
ORA 5860, schepenrol, Schagen

23 april en 7 mei 1725
Proces over afbetaling molens te Schagen
ORA 5860, schepenrol, Schagen

22 mei 1725
Verkoop vervallen bakkerij te Kalverdijk
ORA 5969 folio 140v en 141, Harenkarspel

30 juli 1725
Huurcontract molen op het Noord te Schagen
ONA 4590, notaris Pieter van der Beeck, Schagen

26 mei 1727
Verkoop huis op de Loet in Schagen
ORA 5902 folio 90, transporten Schagen

20 oktober 1727
Zoon Maarten heeft op zondag gemalen
ORA 5883, officiersrol, Schagen

29 februari 1728
Verkoop kustingbrief op molen te Alkmaar
ORA 169 folio 151, Alkmaar

15 mei 1728
Testament Reijer
ONA 451, notaris Theodorus Heijmenbergh, Alkmaar

9 november 1728
Verkoop huis met bakkerij, met kopie-verklaring over erfenis
ORA 5999 folio 226 t/m 228, transporten en hypotheken WMH

1728 - 1729
Informatie over de weduwe van Muus
ORA 5860, schepenrol, Schagen

28 april 1729
Huurcontract molen op de Loet
ONA 4601, notaris Cornelis Kerkhoven, Schagen

1729
Proces tegen zoon Jacob
ORA 928, rechtspraak 'gemeenelandsmiddelen', Alkmaar

8 mei 1729
Familienaam van Trijntje Cornelis (Wagemaker)
ORA 5731, voogdijrekeningen Niedorp d.d. 29 juni 1737

12 maart 1730
Verkoop huis met bakkerij
ORA 5999 folio 254, transporten en hypotheken WMH

23 oktober 1742
Verkoop van een akker land
ORA 6000 folio 223, transporten en hypotheken, WMH

23 november 1742
Verklaring over de nalatenschap van Reijer Pietersz
ONA 3907, notaris Leonardus van der Beets, Nieuwe Niedorp

19 maart 1743
Verkoop landerijen door de erfgenamen
ORA 6000 folio 229 en 230, transporten en hypotheken, WMH

9 april 1743
Verkoop land in het Kerkmeertje
ORA 6000 folio 232, transporten en hypotheken, WMH

Diverse
Huwelijken kinderen van Reijer
DTB Schagen, Alkmaar, Bergen

Top