Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Abram Reijersz Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief
ZNS = Zuid- en Noordschermer


31 augustus 1664
Aankoop molen De Rijp
ORA 6375, transporten en hypotheken, De Rijp
Naar transcriptie van deze akte...

11 september 1665
Verzoek verhoging maalloon
OGA 12 fol. 60, resoluties schepenen en vroetschappen, De Rijp

22 september 1665
Contracten met Sasker Michielsz
ONA 4481 fol 61 en 62, notaris Dirk Cos, De Rijp

14 maart 1667
Doop van een zoon (Garbrand)
DTB 21, R.K. doopboek, De Rijp

23 april 1669
Koop van land genaamd Het Hultien
ORA 6330 fol. 120, transporten en hypotheken, ZNS

3 juni 1669
Koop van een stukje land
ORA 6330 fol. 123v, transporten en hypotheken, ZNS

12 december 1669
Verklaring van twee bakkers op verzoek van Abram
ONA 4481, notaris Dirk Cos, De Rijp

jan-jul 1670
Proces over niet aangegeven rogge(meel)
ORA 915 en 916, Gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

8 september 1670
Verklaring dat Abram niet opendeed toen de belastingcontroleurs kwamen
ONA 4461, notaris Adriaan Groedt, De Rijp

23 april 1671
Verklaring van Sasker Michielsz over het contract tussen Jan Joosten en Pieter Jansz
ONA 4463, notaris Adriaan Groedt, De Rijp

23 november 1671
Verzoek verhoging maalloon
OGA 12, resoluties schepenen en vroetschappen, De Rijp

24 mei 1672
Abram heeft een schuld van 400 gulden aan weeskinderen
ORA 6338, weesboek ZNS

28 juli 1672
Verkoop van land genaamd Koppens
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

23 oktober 1672
Verkoop van land genaamd Hoogeweijd
ORA 6331 fol 76, transporten en hypotheken, ZNS

26 december 1673
Huwelijk Abram en Marij Jans
DTB 21 en 24, De Rijp

18 januari 1674
Bewijs moeders erfenis (dochter Trijntje)
ORA 6419, weesboek, De Rijp

8 april 1674
Ruil van de molens in Schermerhorn en De Rijp
ORA 6307, Schermerhorn

mei 1674 - feb 1675
Proces tussen Abram en Sasker Michielsz
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

22 augustus 1674
Proces tussen Jan Joosten en Sasker Michielsz
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

3 juli 1674
Aflossing 200 gulden aan weeskind van zijn broer
ORA 6338, weesboek ZNS

24 juli 1674
Insinuatie van Jan Joosten tegen Sasker Michielsz
ONA 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

28 november 1674
Verklaring van Jan Danielsz op verzoek van Abram
ONA 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

januari 1675
Proces tussen Jacob Pietersz Bleecker en Abram
ORA 6324 ,schepenrol, ZNS

13 februari 1675
Proces tussen waardin en Sasker Michielsz
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

28 maart 1675
Overeenkomst verkoop molen Schermerhorn
ONA 4463, notaris Adriaan Groedt, De Rijp

29 april 1675
Overdracht van de molen in Schermerhorn
ORA 6308, Schermerhorn

mei/juni 1675
Proces tussen armenvoogden en Abram
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

10 juni 1675
Hypotheek Abram t.b.v. zijn dochter
ORA 6308, Schermerhorn

12 september 1675
Verkoop vordering aan broer Maarten
ORA 6308, Schermerhorn

22 november 1675
Verkoop van land genaamd Luijtjes
ORA 6331, transporten en hypotheken, ZNS

27 november 1675
Bepleit voor het Hof van Holland
Toegang 3.03.01.01 inv. 3998 "Extraordinaris Rolle Groote Saken" (Nationaal Archief, Den Haag)

3 december 1675
Sententie Hof van Holland
Toegang 3.03.01.01 inv. 798 nr 192, sententies civiele zaken (Nationaal Archief, Den Haag)

15 januari 1676
Proces tussen Jan Danielsz en Abram
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

11 februari 1676
Insinuatie van Sasker Michielsz tegen Abram
ONA 4470 of 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

3 maart 1676
Abram lost 150 gulden af aan de weeskinderen (zie 24-05-1672)
ORA 6338, weesboek, ZNS

april 1676
Uitstel proces Abram en Sasker
Toegang 3.03.01.01 inv. 3998 "Extraordinaris Rolle Groote Saken" (Nationaal Archief, Den Haag)

18 april 1676
Besluit gemeentebestuur dat de molen niet aan Sasker mag worden verkocht
OGA 12, resoluties schepenen en vroetschappen, De Rijp

24 april 1676
Abram moet de restantschuld aan weeskinderen aflossen (zie 24-05-1672)
ORA 6324, schepenrol, ZNS

29 april 1676
Insinuatie van Abram tegen Sasker Michielsz
ONA 4470 of 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

19 mei 1676
Besluit gemeentebestuur over vertegenwoordiging in Den Haag
OGA 12, resoluties schepenen en vroetschappen, De Rijp

26 mei 1676
Overeenkomst Abram, Jan Joosten, Jan Danielsz en Sasker Michielsz met uitspraak arbiters
ONA 4470, notaris Pieter de Geus, De Rijp

30 mei 1676
Verkoop molen De Rijp
ORA 6376, transporten en hypotheken, De Rijp

8 juli 1676 - 27 oktober 1677
Diverse processen tussen Sasker Michelsz, Jan Joosten, Jan Danielsz en Abram
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

22 juli 1676 - 24 februari 1677
Proces tussen Pieter Reijersz en Abram over de afbetaling van de molen
ORA 6367, schepenrol, De Rijp

29 juli 1676
Insinuatie van Ariaan Willemsz tegen Abram
ONA 4470 of 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

6 oktober 1676
Nadere toelichting over de interpretatie van de uitspraak van de arbiters
ONA 4470, notaris Pieter de Geus, De Rijp

27 oktober 1676
Getuigenverklaring over het sluiten van het ruilcontract
ONA 4470 of 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

6 januari 1676
Verklaring van Jan Danielsz
ONA 4470, notaris Pieter de Geus, De Rijp

30 januari 1677 - 2 december 1679
Proces over de belasting op bieren en wijnen
ORA 917 en 918, gemeenelandsmiddelen, Alkmaar

19 februari 1677
Verklaring over erf en regenbak van Abram
ONA 4470 of 4475, notaris Pieter de Geus, De Rijp

10 maart 1677
Obligatie oome KeesJan
OGA 86, De Rijp

27 augustus 1678 - 18 oktober 1679
Faillisement Marij Jans
ORA 6374, preferentierol, De Rijp

2 mei 1679
Verkoop herberg 't Vergulde Hart
ORA 6376, transporten en hypotheken, De Rijp

24 augustus 1679
Schuldbekentenis 300 gulden
ORA 6308, transporten en hypotheken, Schermerhorn
Naar transcriptie van deze akte...
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 266 kB)

11 november 1680
Abram koopt een huisje
ORA 5713 fol. 178, Niedorp

1 oktober 1682
Briefje van Abram
ORA 6425, boedelpapieren, De Rijp
Naar afbeelding van dit briefje (JPG, 144 kB)

mei 1684
Contract maalloon
ONA 3901, Nieuwe Niedorp

30 oktober 1685
Veroordeling tot het betalen van belasting
ORA 5669, Niedorp

1686
Abram wordt verdacht van het malen na zonsondergang
ORA 920, gemeenelandsmiddelen, Alkmaar
Toon afbeelding (JPG, 255 kB)

Top