Molen Molen
Molenaardigheden

Bronnen - Submenu

Reijer Maertsz Molenaar
Maarten Reijersz Molenaar
Abraham Reijersz Molenaar
Jacob Jansz Tames
Pieter Jacobsz Tames
Reijer Pietersz Molenaar
Jan Reijersz Molenaar
Pieter Jansz Molenaar
Jan Pietersz Molenaar
Dirk Molenaar
Jan Molenaar en zoon
De korenmolen van Winkel
Overige bronnen

Bronnen


Bronvermeldingen Pieter Jansz Molenaar

Voorzover niet anders vermeld zijn de bronnen afkomstig uit het Regionaal Archief in Alkmaar.

Gebruikte afkortingen
DTB = Doop- trouw- en begraafregisters
OGA = Oud Gemeentelijk Archief
ONA = Oud Notarieel Archief
ORA = Oud Rechterlijk Archief


10 november 1730
doop Pieter Jansz Molenaar
DTB 10, RK doopboek 't Veld, Nieuwe Niedorp

10 november 1730
weersomstandigheden op die dag
Website van het KNMI

5 december 1751
Belofte zich te houden aan de regelgeving impost gemaal
ONA Alkmaar (notaris Arend de Lange)

1758 - 1767
doop kinderen Pieter en Neeltje
DTB 10, RK doopboek 't Veld, Nieuwe Niedorp

1758 - 1761
Verpondingen (gemeentebelastingen)
OGA 162, Oude Niedorp

31 december 1757
Ondertrouw Pieter en Neeltje
DTB 9 en 12, Winkel

15 januari 1758
Huwelijk Pieter en Neeltje
DTB 9, Winkel (gerecht) en DTB 10, Nieuwe Niedorp (R.K.)
Naar afbeelding van de originele akte (JPG, 112 kB)

22 maart 1758
Neeltje krijgt een huis
ORA 5714 fol. 560, Niedorp
Naar transcriptie van deze akte...

1758
Ligging van het huis en omgeving
OGA 161b, 162 en 164 (Oude) Niedorp, alsmede ORA 5714 en 5715, en het kadaster 1832

4 januari 1771
Neeltje is een weduwe met drie kinderen
ORA 5635 fol. 79v, Winkel

1769 - 1772
Neeltje heeft een kostgangster
OGA 174 Rekeningen armenmeesters (Oude) Niedorp

7 februari 1780
Neeltje woont nog in Zijdewind
ORA 5715, Niedorp

1784
Lijst met spullen van Jan Molenaar
ORA 5740, boedelpapieren weeskamer Niedorp

1788
G. Bruijn woont op de plek waar Neeltje en Pieter hadden gewoond
OGA 161b Lijsten van omslag in het schellingschot, (Oude) Niedorp

Top